Styrker laget med 18 nyansatte  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Styrker laget med 18 nyansatte  

– Vi har styrket laget med 18 nyansatte. Mange av disse er gjort i avdelingen Energy, for å møte behovene i nye, store prosjekter. Ekspertisen deres vil berike våre team og bidra positivt til vårt samfunnsoppdrag som er å reelektrifisere Norge, sier adm. direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge.

- For å lykkes med å modernisere samfunnet har vi behov for flinke fagfolk, sier adm. direktør Petter Arnesen i Rejlers Norge

– Vi får anbud og blir invitert med som strategiske partnere og fageksperter. 2024 kommer til å bli et fantastisk år der vi skal bli enda bedre, utvikle oss og skryte mer av hverandre.  

Grønn omstilling 

– Et av de større oppdragene vi tar fatt på er samfunnskritisk infrastruktur. På oppdrag fra Statnett skal vi, sammen med flere andre samarbeidspartnere, bidra i oppgraderingen av transformatorstasjoner, kraftledninger og kabler over hele landet.   

– Norge er avhengig av bedre strømflyt og -forsyning for å få til den grønne omstillingen som haster. Gjennom rammeavtalen med Statnett skal vi være med på å sikre nok kapasitet til å møte etterspørselen etter energi fra privatpersoner og virksomheter, slik at utfasingen av olje og gass kan fortsette.  

Tromsø-kontor 

Rejlers, som har kontorer på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og i Midt-Norge, åpner også et eget Tromsø-kontor med fire ansatte. 

Les mer om følgende emner: