Sug etter messeopplevelser

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Sug etter messeopplevelser

– Etter en ufrivillig pause på fire år er det meget god stemning blant utstillerne. De er klare til møte elektrofagfolk fra hele landet. At tusenvis av besøkende har forhåndsregistrert seg, tyder på at også denne gruppen har store forventninger til det som skal skje på Nova Spektrum på Lillestrøm i månedsskiftet mai/juni, sier prosjektdirektør Svein Arnesen i Eliaden 2022.

STØRRE STANDS. I år er det mer proffe og større stands på Eliaden enn før. SG Armaturen har den største på 300 m2. Deretter kommer Eaton og Elko med 250 m2. Totalt dekker 281 utstillere et areal på 12 000 m2. Bildet er fra Eliaden 2018 Foto: Audun Braastad

– Det virker som det har bygget seg opp et sug etter gode messeopplevelser med kompetansepåfyll. Dette skal vi tilby på årets viktigste og største møteplass, der vi legger stor vekt på elektrifisering, energieffektivisering og digitalisering.

Større enn i 2018

– Drøyt to uker for Eliaden åpner, er det 281 utstillere som dekker et areal på 12 000 m2. Dette er 1 400 m2 mer enn i 2018. Med en større messe er målsettingen også å passere 20 000 besøkende. Her håper vi på en koronaeffekt, med at folk etter to år med nedstenging har behov for å møtes ansikt til ansikt.

– Den siste tiden har vi kjørt markeds­føring mot de besøkende, blant annet med annonsering i fagtidsskrifter og sosiale medier, nyhetsbrev og informasjon på hjemmesidene. Mange av utstillerne har gjort det samme.

– Med tanke på at Eliaden er først i Skandinavia med å gjennomføre en elektromesse fysisk etter koronapandemien, tror vi det kan komme en del utenlandske besøkende.

– I år er det flere større stands enn før. SG Armaturen er størst med 300 m2. Eaton og Elko har 250 m2, mens CTM Lyng har 175 m2.

– De besøkende vil merke at utstillerne i år har satset på enda mer proffe stands. Samtidig er bredden på gatene i hallene økt, slik at det er romsligere å bevege seg. Dette betyr at Eliaden har fått et stort kvalitetsløft. Med et utstillingsareal på 12 000 m2 er både C-, D- og E-hallen full.

Potensial på 400 utstillere

– Elektroinstallasjon og belysning har flest utstillere. De to fagområdene utgjør et areal på henholdsvis 7 000 og 1 500 m2. I år er det 100 utstillere som ikke deltok på messen i 2018. Dette viser at Eliaden har et potensial på rundt 400 utstillere. Vi arbeider hele tiden for å optimalisere dette.

– Vi gleder oss over at selskaper som Nortronic, Glamox, PM Flex og Touchcom etter flere år er tilbake på Eliaden. Dette gjelder også Siemens, som parkerer en stor truck foran inngangen på Nova Spektrum.

– Med mange av de største leverandørene, alle fagmiljøene og sju elektrogrossister på plass, er dette det mest omfattende elektrotreffet i Norge i år. Det må alle elektrofagfolk få med seg.

Sinnasnekker og robot

– Mange av utstillerne er kreative for å få oppmerksomhet. Tidligere har de bruk både sportsbiler, helikopter, roboter og kjendiser for å få opp stemningen. I år skal Sinnasnekker´n Otto Robsham sørge for underholdning på standen til Provida Varme. Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA), som tilbyr kurs i robotisering, skal naturlig nok ha en robot på standen. Vi er spente på hva alle de andre finner på.

Uavhengig av russisk olje og gass

Arnesen fremhever at det aldri før har vært et mer dagsaktuelt tema på åpningsseminaret på Eliaden.

– Her skal et panel med politikere og representanter fra arbeidsgivere og fagforbund diskutere hvordan Norge kan aksellerere sitt bidrag for å realisere EU sin målsetting om å bli uavhengig av russisk olje og gass. Dette bør alle få med seg.

Vil ha flere kvinner

– I år setter Elektroforum, som eier Eliaden, et ekstra søkelys på kvinner i elektrobransjen. Målsettingen er å få enda flere jenter til å satse på elektrofag. Derfor blir alle kvinner som arbeider i bransjen invitert til å besøke messen, der det også blir gjennomført VIP-opplegg.

– Samtidig er alle jenter i niende klasse over hele landet invitert til å besøke Gnitz-standen. Dette er et samarbeid med NHO-prosjektet Jenter og Teknologi. Her skal blant annet rollemodeller fortelle om hvordan det er å arbeide i elektrobransjen, og hvilke karrieremuligheter det er her.

– Dessuten skal Montørjentene, som er et utvalg i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland, ha stand. De arbeider for økt rekruttering av kvinner, og at flere av dem skal bli i bransjen.

– Elektroforum har også gjennomført en studie blant alle medlemsbedriftene for å kartlegge kjønnsbalansen og mangfoldet. Denne blir presentert på Eliaden.

– Elektroforeningen (EFO) skal kåre Elektrokvinnen 2022. Målsettingen er å løfte frem kvinner som gjør noe ekstra for at bransjen skal bli et attraktivt sted å være for jenter.

Nærmer seg 100 kurs

Arnesen forteller at seminarer er en viktig del av Eliade-konseptet.

– 20 prosent av de besøkende er på Eliaden for å få faglig oppdatering på seminarene. I år er det nærmere 100 kurs, som omfatter alt fra solceller og batterier til cybersikkerhet.

– Eksempelvis kjører Nelfo 14 kurs hver dag. Dette gjelder blant annet NEK 400:2022, der det er påmeldt flere hundre deltakere. Energi Norge gjennomfører et tredagersløp med forberedelser til installatørprøven, mens Norsk Industri setter søkelyset på batterier.

– Eliaden er også en sosial møteplass. Mange av utstillerne inviterer kunder fra hele landet til sosiale sammenkomster på kvelden. Etter en pause på fire år er elektrofagfolkene klare til å sette sitt preg både på Aker Brygge, Tjuvholmen, Bjørvika og Oslofjorden. Dette setter en ekstra hyggelig ramme rundt Eliaden.

Les mer om følgende emner: