Suksess med Mixed Reality 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Suksess med Mixed Reality 

Assisterende prosjektleder Jon Mobråten i Asker og Bærum Vannverk bruker dataspill når han viser beslutningstakere BIM-modellen av det nye vannbehandlingsanlegget på Kattås.

FJELLANLEGG. Kattås vannbehandlings­anlegg skal sprenges ut i fjellet lllustrasjon: Norconsult

– Vi har laget et spill med et enkelt brukergrensesnitt og tilgang til den digitale utgaven av anlegget. På denne måten kan beslutningstakere, byggeiere, entreprenører og leverandører gå inn som avatarer og gjøre seg kjent med anlegget, evaluere risiko og brukshensyn, informere, planlegge og på sikt vedlikeholde, sier Kristoffer Spendrup Bugge, Digital transformasjonsleder i Norconsult. 

Tilpasset teknologi

BIM-prosjekteringen av anlegget var i startfasen da Elmagasinet sist snakket med Spendrup Bugge. Nå er modellen ferdig, sentrale aktører har gått gjennom den, og grunnarbeidet er i gang.  

– Vi har opplevd stor grad av suksess med det vi kaller Mixed Reality i dette prosjektet. Asker og Bærum Vannverk er frem­overlent, og har tatt eierskap til den nye måten å prosjektere på. Det er viktig for utviklingen. Vi er opptatte av å tilpasse teknologien til brukerne. Den må være rett på sak, og enkel å bruke. Samtidig må byggeiere kunne håndtere teknologien selv.  

– For elinstallatørene er det viktig å komme tidlig og aktivt inn i prosjekteringen, og melde inn plassbehov. Modellen må bygges detaljert og til riktig tid. Samtidig må den rekke å modne, slik at uforutsette hendelser kan forebygges.  

BIM-MODELL. Utdrag fra BIM-modellen, som viser et tverrsnitt av filterhallen på Kattås
Illustrasjon: Norconsult
Bruker erfaringer i nytt prosjekt

– Norconsult har også fått prosjekteringsansvaret for et nytt, stort vannrenseanlegg i Sarpsborg. Her får vi stor nytte av å bruke samme digitale gjennomføringsmodell som i Bærum. Også i Sarpsborg skal vi ha inn hundrevis av filer fra en rekke fagområder. Samhandling tidlig i prosjektet øker både kvaliteten på og sikkerheten i anlegget, samtidig som det blir skapt merverdi. En vellykket prosjektering krever at de involverte engasjerer seg, og at de er nysgjerrige og åpne for å bruke teknologien.  

I hvor stor grad bidrar elinstallatørene i BIM-prosjekteringen?  

– Det varierer. Selv om flere leverer fullgode filer og objekter, og bidrar aktivt i prosjekteringen, er det fortsatt noe nøling. De bør tenke over at om de er fremoverlente, og melder inn plassbehov tidlig i prosjektet og bidrar med fullgode modeller, blir de en foretrukket leverandør.  

– Generelt stiller stadig flere byggherrer krav til digital gjennomføring. Når aktørene må forholde seg til dette, drar det bransjen i riktig retning.  

Les mer om følgende emner: