Suldal årets solkommune 2023

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Suldal årets solkommune 2023

Ordfører Mads Drange i Suldal kommune fikk både blomster og gode ord da han mottok prisen for «Årets solkommune 2023” på Nelfos årskonferanse.

Ordfører Mads Drange (t.h.) i Suldal kommune mottar prisen “Årets solkommune 2023” av adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo Foto: Sørlie Media

Kåringen er en del av en solenergikampanje Nelfo i høst har kjørt på sosiale medier, der en av målsettingene har vært å bevisstgjøre politikere om fordelene med å installere solceller på takene av kommunale bygg.

Suldal kommune, som ligger innerst i Ryfylke i Rogaland, strekker seg fra fjorden og godt inn mot Hardangervidda. Kommunen har 3 800 innbyggere, og et næringsliv med industri og landbruk. Den er også den største kraftkommunen i Norge. Suldal-Røldal verkene har kraftstasjoner både i Suldal og Ullensvang kommuner, mens Ulla Førre-verkene ligger i kommunene Hjelmeland, Suldal og Bykle.

– For et par år siden fikk vi ekstra inntekter fra salg av konsesjonskraft. Noe av dette ble avsatt til en kommunal tilskuddsordning for energieffektivisering. I fjor høst ble den vedtatt og videreført etter kommunevalget i høst, sier Drange.

– Vi tar vår del av ansvaret for nasjonale målsettinger for energieffektivisering og reduserte klimautslipp. Dessuten bidrar vi til sosial utjevning ved å gi alle mulighet til energitiltak.

Alle kan søke

Norske kommuner har ingen forpliktelse til å lage egne tilskuddsordninger. Den store aktøren her er Enova, som forvalter statens verktøykasse for energiomlegging og energieffektivisering.

Da Suldal kommune utarbeidet tilskuddsordningen var det naturlig å ta utgangspunkt i samme tiltak som Enova anbefaler. Suldal støtter etterisolering og utskifting av gamle vinduer, installasjon av solcellepaneler, luft/luft varmepumpe og rentbrennende vedovner. Både private husholdninger, hytteeiere, boligsameier og borettslag, foreninger, organisasjoner og selskaper kan søke om tilskudd. Dessuten skal det iverksettes tiltak i kommunen sine bygninger.

1 200 tiltak

Om et tiltak får kommunalt tilskudd, kan det ikke støttes av Enova. Førstnevnte dekker en større del av investeringen, slik at det er mer økonomisk attraktiv enn Enova-tilskudd. Mer enn 1 200 søknader er innvilget. Den største gruppen er luft/luft varmepumper. Dessuten har 100 solcelleprosjekter fått støtte.

Foregangskommune

Selv om det kun er ett år siden ordningen ble innført, er resultatene blitt lagt merke til. Juryen for «Årets solkommune 2023» fremhever at Suldal er oppe i 630 watt solkraft per innbygger. Det er på samme nivå som europeiske land, som har holdt på med dette i 20 år. Her blir Suldal beskrevet som en foregangskommune.

Sosial innretning

Det er veldig gledelig og hyggelig at vi fikk prisen. Vi går gjerne foran som et eksempel for andre kommuner som vil utvikle handlingsplaner for energieffektivisering, miljø og klima. Samtidig håper vi at vår sosiale innretning, der alle skal kunne gjennom­føre tiltak uavhengig av personlig økonomi blir lagt merke til, sier Drange.

Les mer om følgende emner: