Svært dagsaktuelt åpningsseminar

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Svært dagsaktuelt åpningsseminar

– Med ringvirkningene av krigen i Ukraina, får åpningsseminaret på Eliaden et veldig spesielt bakteppe. Dette blir dagsaktuelt på en helt annen måte enn før, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

GÅR PÅ HØYGIR. Mens deltakerne på åpningsseminaret på Eliaden 2022 skal diskutere hvordan Norge kan aksellerere bidraget til å realiserie EU sin målsetting om å være uavhengig av russisk olje og gass, går olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen på høygir

– Krigen i Ukraina er også en kommersiell krig om energiressurser. Europa kjemper for å gjøre seg uavhengig av russisk fossil energi. Energipolitikk er blitt både sikkerhetspolitikk og et høyaktuelt geopolitisk tema.  

– Seminaret setter søkelyset på spørsmålet om hva den norske elektro- og energi­bransjen kan gjøre for å lette energi­krisen, og gjøre Europa mer uavhengig av russisk gass.  

– Det er våre medlemmer som skal installere de teknologiske løsningene som skal til for å nå de politiske målene. Derfor fronter vi disse på seminaret. Det er ikke byråkratene som har svarene her.  

– Adm. direktør Nils Klippenberg i Siemens skal snakke om potensialet for oppgradert og ny kraftproduksjon, mens adm. direktør Thomas Wikberg i Heimdall Power beskriver hvordan kraftnettet kan bli smartere. Konserndirektør Hege Norheim i Freyr setter søkelyset på indu­strielle muligheter og samfunnsnyttig bruk av batteriverdikjeden.  

– Tema for innlegget til Jonas Normann, direktør marked og bærekraft i Schneider Electric og Elko, er hvordan energieffektivisering og egenproduksjon i bygg kan gi raske resultater. 

Forventer konkrete svar

– Jeg tror bransjen vil gi konkrete svar på dagens energisituasjon. Flere av de inviterte selskapene er store, globale aktører som har arbeidet med disse problemstillingene i mange år. De opererer i et marked der de må følge utviklingen nøye.  

– Energiressursmeldingen med tilleggsmelding skal behandles i Stortinget samme dag som Eliaden åpner. Den inviterer til et mye bredre politisk forlik enn før. Er det oppnådd et kompromiss før behandlingen starter, kan det nok forventes ganske konkrete svar. 

Standskog regner med at det på paneldebatten på åpningsseminaret kommer en del signaler om hvordan Norge kan aksellerere bidraget til å realiserie EU sin målsetting om å være uavhengig av russisk olje og gass.  

– Utfordringen går først til et politikerpanel, før scenen blir overtatt av representanter fra arbeidsgivere og fagforbund.  

Hett tema

– Det er elektrobransjen som skal innfri politikerne sine hårete mål. Samtidig er dette avhengig av norske rammebetingelser. Norge er ikke for rask med å innføre EU-direktiver. At EU har satt et ekstra sterkt søkelys på energieffektivisering og lokal energiproduksjon, gjør at dette får et løft både i Norge og resten av Europa.  

– Aldri før har det vært så stor oppmerksomhet på dette området. 

Sjekk ut program og påmelding her

Les mer om følgende emner: