Tar bærekraft på alvor

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tar bærekraft på alvor

– Selskaper som ikke satser på bærekraft vil fort spille seg selv ut over sidelinjen. Den økte oppmerksomheten på dette området har tvunget oss til å se nærmere på det vi gjør. Temaet er ikke nytt. Det er kun blitt spissere og tydeligere, sier adm. direktør Rune Hardersen i GK Norge.

Deichmanske-bibliotek

BÆREKRAFTBYGG. Til nye Deichmanske bibliotek i Oslo har GK levert behovsstyrt ventilasjon, automatisering og SD-anlegg Foto: GK Gruppen/Nicolas Tourrenc

– Vår misjon er å bygge et bærekraftig samfunn for generasjoner. For at dette ikke kun skal bli tomme ord og floskler, har vi lagt hodet på blokken. Vi leverer jevnlige bærekraftrapporter basert på konkrete mål.  

Sikter seg inn på ambisiøse prosjekter

– Målsettingen til GK er å halvere egne klimautslipp innen 2030. Det samme nasjonale målet politikerne har satt. 
Dessuten skal halvparten av våre prosjekter være klimanøytrale i 2035. I fjor vedtok vi en ny strategi som vi kaller
G-kraft. Bærekraft er kjernen både i strategien og alt vi gjør. Vi sikter oss inn på de mest klimaambisiøse prosjektene. Blant annet har vi startet egen overgang til elektrisk transport. For å innfri vår egen visjon må vi starte med oss selv.  

– GK er et stort selskap med mange avdelingskontorer. Det betyr at vi leier mange lokaler. Her stiller vi krav til utleierne om energieffektiviseringstiltak.  

– Vi deltar også i et forskningssamarbeid med Forskningssenter for miljøvennlig energi/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME-ZEN).  

– Her ser vi på utfordringene økt digitalisering og elektrifisering skaper. Blant annet hvordan presset på strømnettet kan reduseres, eksempelvis med peak-shaving og energideling mellom bygg i definerte områder. 

Må få mer ut av det eksisterende

– Det er også en merkbar endring hos kundene. Mange av dem har høye bærekraftambisjoner. Den samme utviklingen er på gang hos store private kunder, fordi bankene og finansieringsselskapene begynner å bli opptatt av det. Snart kommer det også nye EU-regulativer, som ytterligere vil forsterke denne prosessen. 

– Vi er spesielt opptatte av eksisterende bygg. Kun 1-2 prosent av bygningsmassen blir fornyet hvert år. Mye av denne er også lite energieffektiv. Det betyr at Norge ikke har muligheten til å nå 2030‑målene uten en massiv satsing på dette området.  

– Generelt er bransjen veldig opptatt av nybygg. GK satser mer på å få mer ut av eldre bygg. Da er det ikke nødvendig å bygge så mye nytt. Eksisterende bygg får for lite oppmerksomhet. Derfor satser vi på digitalisering, blant annet bruk av automatisering og kunstig intelligens for å optimalisere energibruken.  

– Vi har installert vårt eget skybaserte byggautomatiseringssystem GK Cloud i flere hundre bygg. Det henter driftsdata fra stort sett alle typer SD-anlegg og overvåkingssystemer, og samler dem i ett enkelt grensesnitt. På denne måten kan driften overvåkes og styres med pc, nettbrett og mobil. Driftspersonalet kan dessuten ta beslutninger basert på gode analyser av ytelser i enkeltbygg og store eiendomsporteføljer. 

– GK har også et partnerskap med Statsbygg, der vi skal forbedre driften av 200 bygg. Målsettingen er å spare 70 millioner kroner i året på energieffektiviseringstiltak i disse bygningene.  

Deichmanske-bibliotek-1
Deichmanske bibliotek i Oslo. Foto: GK Gruppen/Nicolas Tourrenc 
Involverer alle

– Hvordan får dere hele organisasjonen med på bærekraftsatsingen? 

– Temaet blir blant annet rullet ut på workshoper, avdelingsmøter og kurs. Vi involverer alle ansatte bredt. Søkelyset blir satt på hva bærekraft betyr i hverdagen, blant annet når det gjelder avfallsbehandling på byggeplassen, å redusere mengden kapp og bidra til å redusere utslippene fra transport og logistikk.  

– De ansatte må ta ansvar på områdene de selv kan være med å påvirke, og gjøre noe med. Ordet bærekraft skal ikke kun være en floskel, eller noe andre må ta ansvaret for. Vi opplever at de ansatte er veldig engasjerte i denne prosessen. De er stolte over det selskapet står for på dette området.  

– Er det områder der GK satser spesielt tungt på bærekraft? 

– Det er det mange eksempler på, både når det gjelder inneklima­konsepter på nybygg og digitalisering. Utenfor byggsektoren arbeider vi mye med havbruksanlegg, blant annet for Lærum i Troms. Her bruker vi spesialbåter for å dra kabel ut til anleggene. Vi installerer også løsninger for kollektivtransport, blant annet til Sporveien sine busser på Rosenholm utenfor Oslo.  

Konkurransefortrinn

– Hva tjener GK forretningsmessig på å satse så tungt på bærekraft?  

– Dette kan bli et stort konkurransefortrinn, både overfor kunder og i forbindelse med rekruttering. Den siste tiden har vi ansatt en rekke dyktige medarbeidere. Bærekraftsatsingen var en viktig grunn til at de ble valgte GK.  

BÆREKRAFTBYGG. Til nye Deichmanske bibliotek i Oslo har GK levert behovsstyrt ventilasjon, automatisering og SD-anlegg 

Foto: GK Gruppen/Nicolas Tourrenc 

Les mer om følgende emner: