Tar oppgjør med ukultur

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tar oppgjør med ukultur

– At kvinnelige fagarbeidere opplever blikk, kommentarer og regelrett tafsing på arbeidsplassen er ikke greit, sier adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion.

NULLTOLERANSE. Caverion vil stoppe trakasseringen av kvinner i bygg- og anleggsbransjen. Uansett kjønn har selskapet nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen

– Bransjen er altfor mannsdominert. Selv om den ikke oppfattes som direkte kvinne­vennlig, er det mange steder en tøff omgangstone. Dette oppleves som ubehagelig både for kvinner og menn. Det er ikke greit. Her nytter det ikke å gjemme seg bak at det kun var fleip.

Nulltoleranse

På et webinar fastslo han at Caverion har nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. Dette var startskuddet for en månedslang kampanje mot slike uønskede hendelser.

Gaaserud fremhevet at selskapet skal skape et klima rundt dette temaet slik at flere kjenner igjen, og tør ta avstand fra uakseptabel oppførsel på arbeidsplassen.

– Dette kommer ikke av seg selv. Derfor tar vi initiativ til denne holdningskampanjen. Vi vil vekke den tause majoriteten til å si fra om det som ikke er greit

Vil hindre at kvinner støtes ut

Gaaserud fortalte at ti prosent av de ansatte i Caverion er kvinner,

– Selv om dette nok er over snittet for hele næringen, er det for få. Vi har ikke registrert mange uønskede hendelser. Likevel er hver gang det skjer én for mye. Derfor skal vi løfte temaet for hele bransjen.

– Med mangel på kvalifiserte fagarbeidere de neste årene må vi sørge for å tilby en hyggelig arbeidsplass der alle, også kvinner, trives. Vi ønsker ikke et arbeidsmiljø som gjør noen ukomfortable, og i verste fall støter dem ut.

– Fortsetter utviklingen vil det i 2035 mangle 20 000 fagarbeidere. Det blir uansett krevende for oss. Utfordringen er helt umulig å løse om bransjen ikke blir oppfattet som attraktiv av begge kjønn. Derfor må vi skape et arbeidsmiljø som oppfattes som inkluderende for alle ansatte.

– Vi ønsker både flere kvinner, og å beholde dem. Ut året kjører vi en kampanje, der målsettingen er at jenter trygt skal tørre å si fra om trakassering.

Tøft å være kvinne

Med på webinaret var en kvinnelig lærling i Caverion. Hun understreket at kun det å komme seg inn som fagarbeider er en stor utfordring.

– Kvinner opplever å måtte arbeide dobbelt så hardt som en mann for å gjøre seg fortjent til en læreplass.

– Jeg har opplevd flere uønskede hendelser på arbeidsplasser, som jeg ikke har meldt fra om. For å ta opp disse problemene har jeg startet podcasten Uønska. Ikke alle tør å si fra om trakassering. Med alt for høye mørketall er det viktig å bevisstgjøre. I podcasten intervjuer jeg personer som har opplevd seksuell trakassering.

Ikke humor

I følge HR-direktør Anne Sødem i Caverion ønsker mange kampanjen velkommen.

– Samtidig er det motkrefter, som synes dette er unødvendig mas. Noen unnskylder seg med at de ser på seksualiserte bemerkninger som fleip, og lurer på om de som får slike kommentarer ikke har sans for humor. Dette er et stort problem, som også menn er plaget av.

– Kvinner ønsker rutiner på hvordan de kan varsle om dette. Her skal Caverion gjøre terskelen mye lavere. Derfor utfordrer vi hele bransjen til å gjøre noe med problemet.

Tillitsvalgte ser

Hovedtillitsvalgte André Nilsen er stolt over at Caverion tar tak i trakasseringsproblematikken i bransjen, og understreket at det er viktig og bra at de tillitsvalgte blir involvert i arbeidet.

– Vi ser trolig bedre enn ledelsen hva som skjer lenger ute i organisasjonen.

Vil være fagarbeider

Elmagasinet spurte lærlingen om hun noen gang har vurdert å slutte i elektrikeryrket på grunn av ubehagelige og uønskede hendelser.

Etter en liten tenkepause svarer hun at det er fagarbeider hun vil være.

– Jeg har aldri vurdert å slutte. Jeg trives godt i elektrikeryrket. Samtidig vet jeg at mange andre kvinner har vurdert å få jobb i andre bransjer.

Les mer om følgende emner: