Temauke om KS og gode sikkerhetstiltak

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Temauke om KS og gode sikkerhetstiltak

– Vår årlige temauke er en fin mulighet for de ansatte til å tenke ekstra på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, sier HMS-sjef Bengt Johnsen og Beate Olsen, leder kvalitet og prosess­utvikling i Assemblin i Norge.

Tema for HMS-uka i Assemblin i år var KS og gode sikkerhetstiltak Fotograf: Lauri Hytti

– I år satte vi blant annet søkelyset på KS ute på prosjektene, blant annet med registrering av avvik. Samtidig inviterte vi til fotokonkurranse, der vi ba de ansatte dokumentere godt utført arbeid og gode sikkerhetstiltak.  

– Temauken er også en god anledning for ledere og prosjektledere til å løfte blikket, som har svært travle dager og mange oppgaver som konkurrerer om oppmerksomheten. Verneombudene var med i sikkerhetsaktivitetene, blant annet med vernerunder og oppsøkende virksomhet. 

– I år var vi opptatt av å finne de gode, vel gjennomførte tiltakene som kan fungere som beste praksiseksempler, og inspirasjon for resten av organisasjonen. 

Les mer om følgende emner: