Bygger hydrogenfartøy

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bygger hydrogenfartøy

Wilhelmsen-gruppen skal bygge to hydrogendrevne lasteskip med prosjektnavnet Topeka.

Hydrogenbåt

Hydrogenfartøyet Topeka

Skipene, som skal gå i rute mellom Stavanger og Kristiansund, blir blant de første hydrogendrevne lasteskipene i verden. Enova støtter prosjektet med 219 millioner kroner. Fartøyene skal være i drift i 2024. 

– For å nå ambisjonene om utslippsfri sjøtransoirt må det utvikles ny teknoloigi

Adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

– For å nå ambisjonene om utslippsfri sjøtransport må det utvikles ny teknologi, som gjør det mulig med utslippsfri drift for skipstyper der batteriløsninger alene ikke er nok. Her er bruk av nullutslippsenergibærere som hydrogen helt avgjørende. Med dette pionérprosjektet får Topeka vist at hydrogen fungerer som primær energibærer for slike skip, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Med batterier på 1 000kWh og 3 MW brenselceller drevet av hydrogen kan skipene seile inntil 750 kilometer utslippsfritt.

– Vi setter enormt pris på Enova-støtten. Dette er en veldig stor sak for den maritime næringen og Norge som nasjon, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President Industrial Investments i Wilhelmsen. 

– De to roro-skipene skal blant annet flytte utstyr mellom basene på Vestlandet for Equinor. De skal også frakte hydrogen til ulike fyllingspunkter, der lokale ferger og andre fartøyer og landtransport skal kunne bunkre hydrogen. 

– Det er beregnet at skipene daglig vil avlaste veinettet med mer enn 11 000 kjørte kilometer med lastebil, som utgjør 10 000 tonn CO2 i året. 

– Vi skal være med på det som skjer i Norge, og på sikt ta det videre internasjonalt. Målsettingen må være at dette skal gå fra to skip til å gjelde hele den maritime næringen. 

Les mer om følgende emner: