Tester elektrisk vei

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tester elektrisk vei

I Trondheim skal det testes vei-lading av elbusser. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom AtB, Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken. Sistnevnte har bevilget 16 millioner kroner til arbeidet. I tillegg bidrar Enova med 6,4 millioner kroner.

Veilading skal testes i Trondheim Foto: AtB

Elektrisk vei er en løsning der kjøretøyene lader under kjøring. I Trondheim vil dette skje med induksjon. Ladefeltet blir lagt i veibanen, enten under betong eller asfalt. Bussene får montert mottakere på undersiden, som blir koblet til batterisystemet på kjøretøyene.  

Testingen skal utføres innendørs på Sandmoen bussdepot gjennom en hel vinter. På grunn av lange leveringstider på deler av utstyret, kan det ikke kjøres en pilot før vinteren 2024/2025.  

Målsettingen er å finne ut om det er mulig å få til induktiv lading på vei i Trondheim med is, telehiv, snø, slaps, salting og brøyting, hva det vil koste og hvordan anlegget skal integreres i veibanen.  

Førstehånds erfaring 

Det finnes andre aktuelle løsninger, som depotlading med økt ladetid eller -effekt, kjøring på batteri-hydrogen, bruk av kjøreledning/trolley og bruk av mindre busser.  

– Mesteparten av de andre løsningene er mer modne. Her er det ikke nødvendig med en egen pilot for å få god nok kunnskap. Vi ønsker førstehånds erfaring med en teknologi som ser ut til å ha et godt potensial, med noe større usikkerhet rundt teknologien, sier seksjonsleder Tom Nørbech for teknologi og mobilitetstjenester i AtB.  

Les mer om følgende emner: