Tester fremtidsrettet belysning

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tester fremtidsrettet belysning

– Lysmaster kan brukes til mer enn belysning. På Gjøvik er en 400 meter lang gang- og sykkelsti tilrettelagt for fremtidens veibelysning, sier prosjektleder Kristian Elseth i entreprenørselskapet Laje.

FREMTIDIG BRUK. Aluminiums­master med riller for montering av tilleggsutstyr åpner muligheter for løsninger brukerne ikke tenker på i dag Foto: Mari Bjørnstad Grønlie, Gjøvik kommune

– Disse lysmastene skiller seg fra tradisjonelle løsninger. De har et grensesnitt som åpner for ønskene til kundene, og funksjoner brukerne ikke tenker på i dag.  

Tigangeren

– Vårt konsept er å bygge infrastruktur som er klargjort for fremtidig bruk. Aluminiumslysmastene har slisser for montering av blant annet sensorer og kamera. Anlegget drives også med likestrøm. 

– Sistnevnte kan overføre strøm over lengre strekninger enn vekselstrøm. Mens AC har en begrensning på ca 1 km fra skapet, kan DC trekkes fem-ti ganger lenger. Derfor er det valgt DC for de 14 aluminiumslysmastene.  

– Slike anlegg kan ta flere forsyninger på samme last. De er aktuelle for alle typer veianlegg, fra motorveibelysning til belysning i tettsteder og byer. Alt gatelys i en by eller et tettsted kan kobles sammen i et ringnett, som alltid kan tilby strøm.  

Pilotprosjekter

– Anlegget som ble satt i drift på Gjøvik i oktober, er ett av to pilotprosjekter i Innlandet. Etter planen skal en 1,5 km lang strekning av fylkesveien gjennom Kapp på Østre Toten settes i drift nærmere slutten av året. Dette gjelder 40 veilysstolper.  

– Belysningen til anlegget på Gjøvik er levert av Signify, mens anlegget på Kapp har belysning fra Thorn Lighting.  

– Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune har vært svært aktive i de to prosjektene. Dette er positivt, med tanke på at de store entreprenørene ikke vil bruke slike løsninger før de ser at de fungerer. 

Stolper med levetid på 100 år

Elseth peker også på miljøaspektet med de nye stolpene som blir testet.  

– Aluminiumsstolper kan stå vedlikeholdsfritt i 100 år. Det er også et metall som blir stadig mer aktuelt å resirkulere. Dette kan gi god pris når de blir byttet.  

– Hvilke funksjoner er stolpene tilrettelagt for?  

– De kan eksempelvis utstyres med radarer og sensorer for lysstyring og måling av snø, isforhold og luftkvalitet. Anleggene kan også sende varsler ved feil, og indikere hva dette er. Det er ikke et lysstyringssystem vi har laget. Vi legger til rette for løsninger oppdragsgiverne vil ha.  

Ser fremover

– Det kan også være aktuelt å koble til Wifi og 5G, eksempelvis i forbindelse med autonome biler. Her trengs det fiberpunkt, som kan monteres i stolpene.  

– Vi har en avtale med Gjøvik kommune om å kjøre tester på anlegget i videreutviklingen av konseptet vårt.  

– Det er enkelt å utvide et anlegg, og legge til funksjoner som folk ikke tenker på i dag. Vi oppfordrer anleggseiere til å tenke fremover.

Les mer om følgende emner: