Tester ­klimavennlig fiberutrulling 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tester ­klimavennlig fiberutrulling 

– For å finne løsninger som kan redusere utslipp i utrullingen av fiber og 5G, tester vi sammen med Østre Toten kommune en elektrisk gravemaskin og el-lader. Her ønsker vi å få praktiske erfaringer, sier klima- og bærekraftdirektør Tina Hageberg Sølvberg i Telenor Norge.

Østre Toten kommune og Telenor tester klimavennlig fiberutrulling Foto: Martin Fjellanger

Tall fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DfØ) viser at gravemaskiner, hjullastere og dumpere kan utgjøre 80 prosent av CO2-utslippene på en anleggsplass.  

– Fiberutbygging krever mindre gravemaskiner enn i mange andre offentlige prosjekter. Strekningen på Toten kan være egnet til å få data og erfaringer som flere av våre leverandører kan bruke både når det gjelder utnyttelse og lading, sier Hageberg Sølvberg. 

Tessta Connect, som er ansvarlig entreprenør i dette samarbeidsprosjektet, skal dele erfaringene med andre leverandører. Da kan terskelen bli lavere for å bruke utslippsfrie maskiner, også på strekninger der ladeledningen ikke kan «plugges rett inn». 

– For å nå klimamålene må vi tenke nytt og teste nye løsninger på tradisjonelle arbeidsoppgaver, sier daglig leder Roger Selmersen i Tessta Connect. 

Les mer om følgende emner: