Tester smartplugger 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tester smartplugger 

– Vi har fått bekymrings­meldinger om at smartplugger er blitt overopphetet. Dette, sammen med økt bruk, gjør at vi skal undersøke sikkerheten til disse produktene, sier sjefingeniør Paul-Erling Lia i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Foto: Nkom

– Smartplugger blir blant annet bruk til å styre varmeovner, varmtvannsberedere og elbillading. Vi er bekymret for at de ikke er dimensjonert for høyt strømtrekk over tid. Test-arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten.   

Les mer om følgende emner: