Tid for å satse på den konfliktfrie kraften 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tid for å satse på den konfliktfrie kraften 

Strømprisen, som har vært et hett tema i vinter, var et naturlig bakteppe for årets IEE-konferanse som de siste årene er gjennomført digitalt.

På IEE-konferansen fremhevet EFO-direktør Frank Jaegtnes at innen 2030 kan solceller gi sju TWh Foto: Laila Sandvold Macdonald

Her etterlyste adm. direktør Frank Jaegtnes i Elektroforeningen (EFO) tiltak som virker fra første dag. 

– Det er snakk om mer utbygging av vindkraft til havs, og utjevning av strømtilførselen mellom nord og sør. Slike tiltak tar lang tid. Økonomisk støtte til husholdningene hjelper heller ikke så mye. På kort sikt er det to tiltak som vil monne.  

– For det første må det satses mer på energieffektivisering. Det vil både frigjøre energi til kraftkrevende industriproduksjon, og redusere strømprisene. 

– Lokal energiproduksjon er det andre tiltaket politikerne har i verktøykassen. Beregninger viser blant annet at solenergi alene innen 2030 kan gi sju TWh. Samtidig kan forbruket i bygg enkelt reduseres med 20-50 prosent. Dette er det som kalles den konfliktfrie kraften.  

– Spørsmålet er hvorfor dette ikke er gjort. Jeg har ikke møtt en politiker som har vært imot energieffektivisering. Her har politikerne lenge vist gode intensjoner, uten gjennomføringskraft. 

– Det er på tide å lære fra det som virker. Politikerne må våge å gå ut med konkrete mål og tiltak for energieffektivisering, slik de har gjort med elbiler og -ferger, sa Jaegtnes, som understreket at det må handles nå. 

– I 2026 vil det nasjonale kraftoverskuddet trolig være borte.  

Les mer om følgende emner: