Tilbyr en omfattende verktøykasse

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tilbyr en omfattende verktøykasse

– Vi skal hjelpe elinstalla­tører, tavlebyggere og prosjekterende med å utvikle smarte løsninger for fremtidens elkraftdistribusjon. Her legger vi stor vekt på sikkerhet, pålitelighet og bærekraft, sier Fredrik Aandal (bildet), Product Application Engineer i Schneider Electric Norge.

- Vi har en omfattende "verktøykasse" og et stort kvalitets-sortiment for å bygge helhetlige, gjennomtenkte løsninger, sier Fredrik Aandal, Product Application Engineer i Schneider Electric Norge

– Vi har en omfattende «verktøykasse» og et stort kvalitetssortiment for å bygge helhetlige, gjennomtenkte løsninger.   

– Det er spesielt mye spennende som skjer på akvakulturområdet. Moderne fiskeoppdrett på land i vannresirkulerende anlegg (RAS) krever mye energi. Her er det et stort energi­effektiviseringspotensial.   

– Med lading av elbiler er boliger nesten blitt like effektkrevende som mindre næringsbygg. Konsekvensen er økt brannfare. Elinstallasjonene i boliger må håndtere både dette og solcelleanlegg. Dette var tidligere typisk for mer kommersielle installasjoner.    

– Samtidig sliter enkelte boligområder med lite kapasitet i kraftnettet. Det må styrkes og moderniseres for å ivareta forsyningskvaliteten.  

– Elsikkerhetsnivået i Norge er ikke så høyt som mange tror. Her blir det lagt mest vekt på boliger og beskyttelse på forbrukssiden. I andre land, som Tyskland og USA, er industri- og næringsbygg og tavler på forsyningssiden mer prioritert.   

Nesten glemt

– Samtidig som elsikkerhetsnivået er veldig høyt på spesifikke områder i Norge, er det nesten glemt på andre. De konvensjonelle tiltakene for elsikkerhet må utfordres. Våre lysbuevern Acti9 AFDD og Vamp, HeatTag-sensoren for deteksjon av gass- og røykutvikling fra kabelisolasjon og temperatursensoren Easergy gir sanntids­informasjon som kan forebygge brann.

Les mer om følgende emner: