Tilbyr sommerjobb til stortingspolitikere

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tilbyr sommerjobb til stortingspolitikere

– Vi oppfordrer politikere til å bruke litt av ferien til å bli bedre kjent med et av de mest innovative selskapene i norsk maritim sektor. For å treffe de mest nysgjerrig har vi en jobbannonse på finn.no, sier adm. direktør Gunvald Mortvedt i Seam.

Adm. direktør Gunvald Mortvedt i Seam tilbyr politikere sommerjobb for å bli bedre kjent med den grønne delen av maritim sektor

– Politikere har stor nytte av å bli bedre kjent med næringslivet og lokale selskaper enn hva de får gjennom organiserte besøk. Med å bruke noe mer tid med de ansatte få de større innsikt i hvordan verdier skapes, og rammebetingelsene som påvirker fremtidige muligheter. Derfor inviterer vi dem til sommerjobb hos oss.

– Vi leverer hybride, helelektriske og hydrogenbaserte fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til ferger, skip og andre fartøy. Slike systemer, som vil bidra til en mer bærekraftig maritim næring, har også et stort eksportpotensial.

Donerer lønnen

– Norge har en ambisjon om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette krever et godt samspill mellom myndigheter, virkemiddelapparatet og næringslivet. En kort sommerjobb hos oss vil gi politikere bedre forståelse av hva som må til for å nå målene.

Mortvedt fremhever at sommerjobben ikke er lønnet som normalt.

– Lønnen blir donert til et veldedig formål politikerne selv velger.

Les mer om følgende emner: