To milliarder til flytende havvind 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

To milliarder til flytende havvind 

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind på to milliarder kroner.

Et nytt Enova-program skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling, og lavere produksjonskostnader for vindenergi

Dette skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling, og bidra til lavere kostnader for produksjon av vindkraft på Utsira Nord og andre arealer. Søknadsfrist for første utlysing er 1. desember 2023. 

– Enova støtter de som går foran. Her ser vi en mulighet til å bygge opp under norsk leverandørnæring. Rammen gir rom for prosjekter med én-fem vindturbiner, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Programmet skal kjøres som en konkurranse over to runder. Først i høst med en ramme på inntil to milliarder, og en mulig ny runde i 2024/tidlig 2025 med tilsvarende beløp forutsatt tilgang på gode prosjekt.  

Store ambisjoner 

Regjeringen lyste tidligere i år ut en konkurranse om utbygging av havvindparker både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. 

– Innen 2030 skal vi tildele areal tilsvarende 30 000 MW, som gir tilgang på mer fornybar kraft. Samtidig legger dette til rette for det som kan bli en ny æra for norsk leverandørindustri. Skal vi få til det må flytende havvind bli lønnsomt. Her er Enova sitt nye program et viktig bidrag for at Norge skal lykkes på dette området, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Endelig godkjenning av den nye støtteordningen må formelt godkjennes av EFTA sitt overvåkingsorgan, ESA. Godkjenningen forventes i løpet av august. 

Les mer om følgende emner: