Toveis elbillading blir viktig for grønn omstilling i Europa

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Toveis elbillading blir viktig for grønn omstilling i Europa

En ny rapport fra Smart Energy Europe og DNV viser at mer fleksibilitet i strømnettet kan gi store gevinster i Europa. Eksempelvis estimeres fordelene med å bruke elbilbatterier smartere til 9,9 milliarder euro fra 2030.

- Elbiler kan gi mye fleksibilitet i strømnettet. Særlig i Norge der det er mange slike kjøretøy, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge

Rapporten ser blant annet på toveis elbillading, utviklingen av ladestasjoner, regulatoriske og markedsmessige forhold, og nett- og systemhensyn.

– Mer fleksibilitet i strømnettet øker i takt med at det kommer mer energi fra variable fornybare energikilder som sol- og vindkraft, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge, som er en av sponsorene til rapporten.

I følge rapporten kan toveis elbillading og intelligente energilagringssystemer få en betydelig rolle i det grønne skiftet.

– Elbiler, som står stille 90 prosent av tiden, er en enorm mulighet for å få mer fleksibilitet i strømnettet. Særlig i Norge der det er mange slike kjøretøy, sier Helsingeng.

Flere og større fleksibilitetskapasiteter vil blant annet bidra til å balansere strømnettet for å hindre strømbrudd, og redusere nettinvesteringer. Dette er helt avgjørende for å elektrifisere og inkludere mer variable energikilder i Europa på en kostnadseffektiv måte.

Flere modeller

I rapporten er det laget flere modeller som bidrar til mer kunnskap om hvordan fleksibilitetstjenester kan påvirke strømnettet. Utnyttes hele spekteret av muligheter kan Europa i 2030 redusere klimagassutslippet med 37,5 millioner tonn, spare 11,1- 29,1 milliarder euro i investeringer i kraftnettet, mens forbrukere årlig kan spare til sammen 71 milliarder euro. Dessuten kan begrensninger i fornybar energiproduksjon reduseres med 61 prosent (15,5 TWh).

– Rapporten viser hvordan privatpersoner og selskaper både kan spare penger, og bidra til å redusere presset på kraftnettet. Her må insentiver for å investere i teknologi som muliggjør denne fleksibiliteten på plass. Eksempelvis statlige støtteordninger, sier Helsingeng.

Mange regulatoriske forhold

Rapporten, som har gjennomgått en rekke regulatoriske forhold i 11 europeiske land, anbefaler myndigheter og beslutningstakere å fjerne dobbeltskatten på lagret energi, gi mandater til toveis elbillading i bygg med fornybar energiproduksjon og på offentlige langtidsparkeringsplasser med ladenettverk, og implementere eksisterende EU-lovverk som støtter fleksibilitetstjenester i nettet.

Les mer om følgende emner: