Travle år i sikte

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Travle år i sikte

– I vårt område er det stor bygge­virksomhet. Til tross for ettervirkninger av korona­pandemien og krigen i Ukraina er det gode markeds­utsikter, sier avdelingssjef Svein Inge Midtun i Bravida Førde

Sykehusbygging. Bravida Førde har fått en sykehuskontrakt på 100 millioner kroner Illustrasjon: Veidekke

– De siste årene har vi ikke merket noe særlig på aktivitetsnivået eller omsetningen. Vi har heller ikke permittert noen, med unntak av én elektriker som arbeider med en rammeavtale hos en kunde. Han var tilbake på jobb etter to uker.

Forberedt på investeringsbrems

– I tillegg til at vi merker prisvekst, leveranseutfordringer og renteøkning er vi forberedt på at investeringene kan bremse.

– For tiden er markedet bra. Serviceoppdragene har vokst gjennom hele pandemien. På samme måte er det stor aktivitet i prosjektmarkedet. Det er sjelden stor byggeaktivitet i Førde. Snart får vi mye å gjøre på det nye sykehusbygget og det nye mediehuset, Nynorskhuset. Begge to starter for fullt utover høsten og vinteren.

– Det har vært litt stille en periode før disse prosjektene tar fart. Dette har vi vært forberedt på. Vi har leid ut to elektrikere til andre Bravida-avdelinger. Om få måneder er det vi som må leie inn.

Rekordkontrakt

– Det nye somatikk-bygget ved Førde sykehus, der Veidekke er hovedentreprenør, er den største kontrakten vi har fått. Med 100 millioner kroner er den dobbel så stort som vårt hittil største prosjekt, Sogndal Helse og Omsorgssenter. På det meste regner vi med å ha 20-25 elektrikere i arbeid på bygget.

Hvor leier dere fra?

– Vi håper å dekke behovet fra andre Bravida-avdelinger eller konkurrenter. I år har vi ikke behov for innleie.

Hvor stort er det nye sykehusbygget?

– Det blir på 13 000 m2 over ni etasjer. Dessuten skal rundt 2 000 m2 av eksis­terende bygningsmasse rehabiliteres. Nybygget får blant annet nye fødestuer, åtte nye operasjonsrom og mer enn 100 nye sengerom. Byggearbeidet, som startet i fjor, skal være ferdig sommeren 2024.

– Vi har også kontrakt på andre bygg ved sykehuset, som luftambulansebasen, administrasjonsbygg og et nytt psykisk helsevernbygg som ble ferdig i fjor.

Hva er de største utfordringene med prosjektet?

– Det krever mye prosjektledelse. Her har vi to ansatte som stort sett arbeider fulltid med sykehusbygget. Logistikken kan også bli utfordrende. Det er lengre leveringstider og mangel på enkelte komponenter. Det gjelder å være i forkant, slik at vi ikke må vente på leveranser. Hittil har vi unngått slike problemer og forsinkelser.

God tilgang på lærlinger

Har dere nok fagfolk?

– Vi har god tilgang på lærlinger. Siden det er vanskelig å få tak i ferdigutdannede fagfolk, er dette den beste måten å rekruttere på. Hvert år tar vi inn tre lærlinger. Av 50 ansatte har vi for tiden ni lærlinger.

Hva med kvinnelige lærlinger?

– Vi har hatt. Målsettingen er å rekruttere flere. I vinter skal vi ha en jente på utplassering fra videregående skole. 

Blir lærlingene i selskapet etter at de har tatt fagprøven?

– Målsettingen er at de fortsetter hos oss. Det er alltid noen som tar videreutdanning, eller får andre jobber. Dette er unge mennesker som vil være i bevegelse. Det siste året har vi klart å beholde de fleste. Jeg tror de trives hos oss.

Normal markedsutvikling

Regionsjef Bjarte Heggheim i Nelfo Sogn og Fjordane forteller at de har rundt 65 medlemmer, som utgjør 95 prosent av elinstallatørene i fylket.

– Både under og etter koronapandemien har markedsutviklingen vært ganske normal. Til tross for et høyere sykefravær har mange økt omsetningen. Privatmarkedet har blomstret. Folk har hatt tid og råd til å pusse opp boligene.

– Jeg er usikker på om krigen i Ukraina har forsterket utviklingen med økt kostnadsnivå og lang leveringstid på materiell. Disse problemene var der også før krigen. De startet med koronapandemien, sier Heggheim, som fastslår at det er stor interesse for solenergi i fylket, spesielt i Sogn-regionen.

– Markedet er tent på slike installasjoner. Her har en del medlemmer tatt grep for å gå inn i markedet. Dessverre er det en del useriøse aktører. Jeg fikk nylig en telefon fra en leverandør som ville ha hjelp til å koble til et anlegg han selv hadde installert. Dette bekymrer meg.

– Et annet tema når det gjelder kraft, er samhandlingen med nettselskapene. Her har vi en tett dialog. Det er viktig å avklare hvem som skal gjøre tilkoblinger til bygg, og hvem som skal betale.

– Den nye nettleiemodellen er også utfordrende med tanke på hvordan elinstallatørene skal rådføre kundene. Modellen kan nok håndteres greit av unge, oppegående kunder. For eldre folk, som kanskje ikke har særlig mye teknisk kompetanse, er det ikke like enkelt.

MEDLEMSBESØK. – Med blant annet et blomstrende privatmarked har medlemmene kommet seg greit gjennom koronapandemien. Også i solenergimarkedet er aktiviteten stor, sier regionshef Bjarte Heggheim (t.v.) i Nelfo Sogn og Fjordane. Her besøker han saksbehandler Steinar Gram, elektriker Sander Hoff Vikum og daglig leder Bjørn Kjønås i Sunnfjord Elektro
Foto: Lisa Marie Mo
Stor kompetanselekkasje

Har medlemmene kompetansen de trenger? Er rekrutteringen god nok?

– Å få tak i og beholde fagfolk er den største utfordringen for medlemmene. I fjor tok 50 lærebedrifter inn 69 elektrolærlinger. Dette gir en lærlingandel på rundt 23 prosent. Samtidig som dette er en høy andel, er lekkasjen stor i den andre enden. De unge flytter ofte til byene, spesielt Bergen. Her tar de videreutdanning eller får ny jobb. Jeg tror blant annet at offshore lokker mange.

– For å prøve å stoppe denne lekkasjen går flere medlemmer inn i opplæringskontoret. Krav om lærlingandel på anbud hjelper også. En annen måte å beholde arbeidskraft på er å tilby de ansatte å ta flere fagbrev. Voksenlærlinger er også en økende trend. I år blir det tatt inn 70-75 elektrolærlinger i vår region. Dette er rekord.

Region med lav sikkerhetsprofil

Region­sjefen fastslår at foreløpig ruller hjulene godt, spesielt i Sunnfjord.

– Her er flere milliardprosjekter i gang. Det nye sykehusbygget i Førde har en prislapp på rundt to milliarder kroner. Kostnadsrammmen til den tverrfaglige videregående skolen på Øyrane er på nesten 1 milliard kroner.

Er prosjekter blitt utsatt?

– Markedet i vårt område fordeler seg jevnt på alt fra skipsbygging og annen industri til privatmarkedet. Her kommer virkningene gjerne i etterkant. De slår ikke like sterkt ut her som andre steder i landet. Risikoprofilen er lavere. Kriser kommer gjerne ikke hit før markedet er på vei opp igjen. Om en stund vil nok medlemmene merke at konsu­lentselskapene har mindre å gjøre.

Les mer om følgende emner: