Tredobling av hackerangrep

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tredobling av hackerangrep

– Siden 2019 er antall alvorlige cyberhendelser i Norge tredoblet. Å beskytte samfunnet har aldri vært viktigere og mer komplekst. Norske selskaper tar ikke denne situasjonen alvorlig nok, sier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

MÅ BLI MER BEVISSTE. - Mange ledere mangler både et bevisst forhold til trussel- og risikobildet, og hva god nok sikkerhet er, sier direktør Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Hun peker på krigen i Ukraina, og at hele sikkerhetsbildet generelt er uoversiktlig og i stadig utvikling.  

Kompetanseløft

– Mange ledere mangler både et bevisst forhold til trussel- og risikobildet, og hva god nok sikkerhet er. Sikkerhetstiltakene i bedriftene de leder er ikke dimensjonert for den reelle trusselsituasjonen, eller innføres ikke raskt nok når nye sårbarheter oppstår. 

– Trusselaktørene er avanserte og dyktige, og utnytter målrettet sårbarheter i verdikjeder. De slår til der det er mulig å få innpass. Dette kan få konsekvenser for nasjonal sikkerhet. Fremmede etterretningstjenester står bak flere av de store cyberoperasjonene som har skjedd de siste årene.  

– Risikoen er ekstra stor for virksomheter som arbeider med utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det samme gjelder forskning og utvikling innen forsvar, helse, maritim teknologi, petroleum og space.  

– For å styrke nasjonal sikkerhet trengs et betydelig løft i bevissthet og kompetanse om trusselbildet og sikkerhets­arbeid. Fra øverste ledelse til den enkelte ansatte. 

Fire milliarder angrep

I fjor blokkerte cybersikkerhetsselskapet Trend Micro på verdensbasis fire milliarder cyberangrep. Dette er en økning på fire prosent fra 2020.  

Fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet fastslår at it-produkter må være gjennomtenkte fra starten. 

Begrepet Security by Design er sentralt i rådene han gir i en episode av Integrapodden. Her peker Thon på at for hver ny enhet som utvikles for oppkobling til nettet, åpnes det potensielt nye dører for aktører med vonde hensikter.   

– Det er viktig å være bevisst på at sikkerhet er en løpende prosess. Løsningene kan hele tiden bli sikrere, men ikke sikre. 

– Produktene må være gjennomtenkte helt fra starten, med tanke på hvordan noen kan tenkes å forsøke å utnytte produktet og designe det for å forebygge at det skjer.  

– Stresstest produktet. Legg også til rette for endringer og tilpasninger over tid, og ha rutiner for oppretting.  

Konkurransefortrinn

– Leverandørene bør spesielt merke seg at sikkerhet kommer stadig høyere på listen hos bestillerne. Markedet kommer til et punkt der it-sikkerhet blir et konkurransefortrinn for leverandører som har god kontroll på dette. 

Hør Integrapodden om temaet her

Les mer om følgende emner: