Trenger mer hurtiglading for biler og lastebiler

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Trenger mer hurtiglading for biler og lastebiler

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet har Statens vegvesen og Miljødirektoratet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastrukturen til elektriske kjøretøy.

På norske veier ruller 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) Foto: Patrik Olsson/Swerock

– Det viser at Norge trenger 6 000-10 000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1 500-2 500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro. 

Ifølge målene i Nasjonal transportplan skal det i 2030 være nærmere to millioner elektriske person- og varebiler, og rundt 35 000 elektriske busser og lastebiler. 

– Teknologiutviklingen påvirker behovet for rask lading. Flere hurtigladere er nødvendig for å nå målene for elektriske kjøretøy, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

– Hurtigladeinfrastruktur til el-lastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse kjøretøyene. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelige hurtig­ladere, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Ladeinfrastruktur til busser i kollektivtransport er ikke omfattet av rapporten, siden disse i liten grad trenger offentlig tilgjengelig lading. 

Les mer om følgende emner: