Trenger milliardstøtte til bredbåndsutbygging

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Trenger milliardstøtte til bredbåndsutbygging

I løpet av 2022 faser Telenor ut sitt hundre år gamle kobbernett. De neste to årene skal selskapet bygge rundt 250 basestasjoner, der det i dag er mangelfull eller ikke-eksisterende dekning. Dette hjelper trolig ikke de som trenger det mest.

Rundt 250 000 nordmenn faller utenfor Telenor sin utbygging av bredbånd. Årsaken er at det koster for mye å få dekning i disse områdene Foto: Telenor

– Til tross for den planlagte utbyggingen er det noen som faller utenfor når det gjelder bredbånd. I noen fylker er det svært kostbart å bygge dette til alle. Her strekker ikke markedsmidlene til. Derfor vil det fortsatt være digitale skillelinjer, sier adm. direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.

– Samfunnet er midt i en pandemi som viser hvor kritisk nettilgang er. Bredbånd er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for folk i hele landet. Om Norge fortsatt skal være i front når det gjelder digitalisering, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet. Her må myndighetene trå til.

– Vi klarer ikke å bygge ut for alle de 250 000 som mangler høyhastighetsnett. Det er kanskje de som trenger dette mest som står igjen. De med lengst vei til naboen, legen, skolen, arbeidsplassen eller lensmannskontoret. Vi etterlyser en større forpliktelse fra staten, slik at det digitale utenforskapet blir lukket.

Målsettingen til regjeringen er at flere bør få et tilbud om nettilgang på 100 Mbit/s. Til tross for dette ble den statlige bredbåndstøtten redusert fra 406 millioner i fjor til 264 millioner kroner i år. Telenor og Nelfo er blant de 18 organisasjonene som har sendt brev til regjeringen, der de ber om en årlig milliardstøtte frem til 2025 med målsetting om å gjøre Norge til et gigabitsamfunn.

Les mer om følgende emner: