Trenger tusenvis av grønne ingeniørarbeidsplasser 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Trenger tusenvis av grønne ingeniørarbeidsplasser 

På oppdrag for Nito har Menon Economics laget en rapport om fremtidig behov for ingeniørkompetanse i batteri-, hydrogen- og havvindnæringen frem mot 2030.

Ifølge en ny Nito-rapport trengs det 6 000 nye ingeniører i fornybarnæringen i Norge

Høy-scenarioet viser at det trengs inntil 6 000 nye ingeniører, fordelt på 700 på hydrogen, 2 500 på havvind og 2 700 på batteri. 

– Dette er en varslet kompetansekrise. Det haster med å sikre kunnskapen som trengs for å sikre at Norge skal være i front på disse områdene. Her må staten komme på banen, sier Nito-president Trond Markussen. 

– Antall studieplasser må økes. Det samme gjelder nye studieretninger tilpasset næringslivet sine behov, og satsing på livslang læring gjennom etter- og videreutdanning. Regjeringen sitt kutt i studieplasser og nedleggelse av bransjeprogrammer gjør ikke dette arbeidet lettere. 

– En av forutsetningene for å nå høy-scenarioet er gode markedsforhold, og at norske selskaper lykkes med å utvikle konkurransefortrinn. 

– Næringsliv og akademia må samarbeide for å sikre fremtidens arbeidskraft og arbeidsplasser. I verste fall vil problemet forsterke seg etter 2030. 

Les mer om følgende emner: