Tror på vekst i 2022 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tror på vekst i 2022 

– Med en solid ordrereserve og stor etterspørsel etter våre tjenester tror vi på vekst i 2022. Blant annet er det økende etterspørsel etter bærekraftige løsninger både for å redusere energiforbruket og CO2-utslipp, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge tror på vekst i 2022

– I fjor fikk vi mange store kontrakter, som gir et godt fundament for de neste årene. Samtidig har vi styrket virksomheten på serviceområdet.  

– Av spesielle hendelser i fjor er de enorme prisøkningene fra flere av våre leverandører. Samtidig har det vært store fremskritt på digitaliseringsområdet, og økt oppmerksomheten på bærekraft. I 2021 ble ord gjort om til handling på disse områdene. 

Må tidligere inn i prosjektene 

– Tekniske installasjoner i bygg og anlegg blir stadig viktigere for at Norge skal nå sine klimamål. For å sikre at de riktige løsningene blir valgt, må de tekniske entreprenørene tidlig inn i prosjektene. Her må bransjen samarbeide for å sikre sin posisjon i verdikjeden, slik at kundene får bærekraftige løsninger både når bygg bygges og driftes. 

Les mer om følgende emner: