Tung satsing på kjerneforskning

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tung satsing på kjerneforskning

Regjeringen går inn med 200 millioner kroner i et nytt nukleært forskningssenter. Samtidig oppretter Universitetet i Oslo (UiO) nye studieplasser i kjernefysikk og nukleærteknologi.

Senterleder Sunniva Siem og masterstudent Elise Martinsen på syklotronlaboratoriet ved UiO Foto: Magali Courtade/UiO

– Vi samler og styrker kompetansen på dette fagområdet, sier Sunniva Siem, påtroppende senterleder og professor i kjernefysikk ved UiO.

Nukleære fag omfatter både grunnleggende forskning på atomkjernen, bruk av radioaktivitet og stråling i medisin som i stråleterapi og legemidler, radiokjemi, reaktorfysikk og ulike teknologier for kjernekraftverk.

– Med det nye senteret får vi brukt kompetansen vi har bygget opp gjennom grunnforskningen i anvendelser, sier Siem til Titan.uio.no.

Senteret samler de ledende forskningsmiljøene på kjernefysikk og -kjemi i Norge. I tillegg til UiO er Institutt for energiteknikk (IFE) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) hovedpartnere.

– Vi er svært glade for tildelingen på et fagområde som er ytterligere aktualisert som følge av det som skjer i Europa, sier Eva S. Dugstad, samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Les mer om følgende emner: