Tung satsing på sjøkabel

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tung satsing på sjøkabel

– For å øke sjøkabelproduksjonen i Halden og på Rognan investerer vi to milliarder kroner. Mesteparten går til å utvide anlegget i Halden, der kapasiteten blir doblet. Dette kan gi mange nye arbeidsplasser, i tillegg til de rundt 1 000 ansatte som arbeider her i dag, sier informasjonsdirektør Kristin Hessen i Nexans Norge.

DOBLER KAPASITETEN. Nexans dobler produksjonskapasiteten i Halden. Midt på bildet kabel­leggings­skipet Nexans Aurora Foto: Nexans

– Fabrikken i Halden ble bygget rundt 1970 for å produsere Skagerrak-kabelen, som ble lagt i havet mellom Norge og Danmark. Det var usikkert hva som skulle skje med fabrikken etter at prosjektet var ferdig.  

– Underveis ble det også et innenlandsk marked for å legge slike kabler mellom fastland og øyer, og over fjorder. I dag er anlegget en av verdens største sjøkabelfabrikker. Her blir det også laget kabel for å føre strøm fra havvind-anlegg til land.  

Tillit til arbeidet i Norge

– Satsingen på sjø- og offshorekabel er en del av Nexans sine ambisiøse klimamål. At konsernet bruker slike beløp til utvidelser, viser at de har tillit til jobben som blir gjort i Norge.   

– Vi tilbyr det som blir etterspurt i kabel­energimarkedet. For tiden peker alle piler oppover. Elektrifisering er en viktig del av EU sin strategi for å nå klimamålene. Med tanke på at det kommer en kraftig global befolkningsvekst, vil etterspørselen trolig øke. Om alle land skal nå sine klimamål er det forventet at frem til 2035 vil kabelbehovet øke to og en halv gang sammenlignet med i dag. I dag har vi underkapasitet til å dekke dette behovet.  

– Når skal det nye anlegget i Halden være ferdig?  

– Den første leveransen skal skje i første kvartal 2024. Grunnstein-nedleggelsen var i april i år. Gravearbeidet er godt i gang.  

– Blir det flere utvidelser med tanke på det fremtidige kabelbehovet? 

– Det er vanskelig å si. Vi følger markedsutviklingen, og tilpasser oss så godt vi kan.  

Utbygging i nord

Også på Rognan i Nordland bygget Nexans kabelfabrikk på 70-tallet. Den har 50-årsjubileum i år.  

Fabrikken, som har et produksjonsanlegg på 20 000 m2, har 275 ansatte. Her skal en utvidelse på 2 000 m2 være klar til bruk etter sommerferien i år. Prislappen er på 100 millioner kroner. 

– Spesielt produksjonen av kabler for elektrifisering til havs vil øke, sier fabrikksjef Karl Peter Johansen.  

– Hvor mange nye arbeidsplasser utbyggingen kan gi er vanskelig å si. Det som er klart er at det blir flere produkt- og markedssegmenter. Vi har også dypvanns­kai, som vi leier av Saltdal kommune. Her skiper vi ut store kabel­leveranser.  

Overgangstider en god stund

– Hvordan vurderer dere utviklingen i kabelmarkedet?  

– For tiden skjer det mye på elektrifiseringsområdet. Samtidig leverer vi mye til olje- og gassbransjen, som trenger produkter både til utbygging og vedlikehold i overgangen til en mer fornybar fremtid. Denne reisen, som vil ta en god stund til, skal vi være med på. 

– Vi kommer også med nye produkter for fornybar energi. Dessuten har vi et betydelig salg av fiberoptiske sjøkabler for kommunikasjonsforbindelser. Økt datatrafikk er en sterk driver i dette markedet. 

– Noe av det vi lager blir også brukt i produktene fra Nexans-fabrikken i Halden. Dette gjelder blant annet fiberoptiske elementer i høyspentkabler. Nexans-fabrikkene samarbeider for å bruke kompetansen i konsernet til å utvikle innovative løsninger. 

Les mer om følgende emner: