Tydelig satsing på solstrøm

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Tydelig satsing på solstrøm

– Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i Nelfo.

– Solstrøm og elektrifisering er vinnerne, sier Tore Strandskog i Nelfo.

Enigheten mellom Regjeringen og SV om revidert nasjonalbudsjett for 2023 innebærer en betydelig satsing på solstrøm og elektrifisering. Dette er godt nytt for Nelfos medlemsbedrifter.

– Regjeringens og SVs solpakke er et betydelig fremskritt mot å utvide solkraftens rolle i Norge. Nelfo hilser velkommen Norges nye mål om 8 TWh solenergi innen 2030, et mål som speiler Energikommisjonens og Nelfos forventninger, uttaler Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.

Konkret handlingsplan

Regjeringen skal utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere dette målet.

– I dette arbeidet ser vi frem til å være aktiv bidragsyter, sier Strandskog.

Budsjettenigheten inneholder flere viktige bidrag for å avverge kraftunderskuddet Statnett har advart om. I løpet av første halvår 2024 skal regjeringen blant annet sende på høring et forslag med krav om at alle nye næringsbygg over 500 m2 utenfor LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområde) skal etablere solceller og/eller lokalprodusert energi Det forventes også at delingsordningen tilpasset næringsområder vil gjøre det mulig å dele solkraft med høyere grense enn 1 MW.

Godt nytt

– Budsjettforliket er også godt nytt for elektrifiseringen av Norge, fortsetter Strandskog.

Enigheten innebærer at regjeringen skal fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024.

I statsbudsjettet for 2024 skal det også fremmes forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge.

Her er noen punkter fra budsjettavtalen:
  • Regjeringen må i løpet av 2023 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 1 MW på grå areal slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.
  • Regjeringen må også sette et mål for ny solenergi på 8 TWh innen 2030 og utarbeide en konkret handlingsplan som gjør det mulig å realisere målet innen revidert budsjett i 2024.
  • I løpet av første halvår 2024 skal regjeringen også sende på høring et forslag med krav om at det skal etableres solceller og/eller lokalprodusert energi på alle nye næringsbygg over 500 m² utenfor LNF-områder.
  • Regjeringen skal fremme forslag om krav til nullutslipp for alle nye servicefartøy i havbruksnæringen fra 1. juli 2024. Det må tas hensyn til at lokale forhold knyttet til energiforsyning kan vanskeliggjøre nullutslipp, slår avtalen fast.
  • I statsbudsjettet for 2024, som kommer til høsten, må regjeringen også fremme forslag om tiltak for å sikre grønne industrietableringer i Norge. Arbeidet må sees i lys av andre lands satsing på grønn omstilling og grønn industri, som USAs Inflation Reduction Act og EUs Net Zero Industry Act, heter det i avtalen.

Les mer om følgende emner: