Ungdomsskoleelever må møte arbeidslivet 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ungdomsskoleelever må møte arbeidslivet 

Siden elektriker Fredrik Vehus Skjerve begynte som lærling hos NTE Elektro Verdal i august 2019, har han bestått fagprøven, blitt norgesmester og tatt bronsemedalje i Yrkes-VM. Til høsten venter Yrkes-EM.

LÆREBEDRIFT. I fjor tok NTE Elektro inn 16 lærlinger.Selskapet ser på egenproduksjon av montører som et konkurransefortrinn Foto: NTE Elektro

– Etter så mye arbeid og trening gir et slikt resultat en god følelse.  

– Selv om jobben er god trening, bruker jeg mye tid på kvelder og helger. Ifølge treningsdagboka jeg førte frem mot VM ble det 320 timer.  

– Hvordan var det å lande etter all VM-oppmerksomheten? 

– Litt rart. Konsentrasjonen var så intens at jeg følte at jeg var i en boble. Etter å ha brukt så mye tid og krefter var det plutselig over. Samtidig var det godt å komme ut av bobla, og ta det litt mer med ro. 

Hospitering gjorde valget enklere

Skjerve visste ikke helt hva han ville bli da han som ungdomsskoleelev fikk hospitere en dag på den videregående skolen i Verdal.  

– Blant mange fag syntes jeg elektro virket interessant. Denne ordningen var veldig bra og nyttig for meg. Da jeg gikk på VG2 fikk jeg utplassering hos NTE Elektro. Læreren vår sa at denne søknaden ville være den viktigste vi skrev på veien inn i arbeidslivet. Det var veldig sant. 

– Jeg trives godt i yrket, og å arbeide i NTE Elektro. Arbeidsoppgavene er både spennende og varierte. Jeg liker at det dukker opp utfordringer som må løses. Samtidig skaper trivelige kolleger et godt miljø.  

– Ledelsen er opptatt av å legge til rette for at hver enkelt i størst mulig grad får drive med det de trives best med. Selv liker jeg å arbeide i bredden, med mye variasjon. Har det vært mye frem og tilbake mellom ulike oppgaver over noe tid, er det greit å lande på et større prosjekt en stund. 

I VERDENSTOPPEN. Elektriker Fredrik Vehus Skjerve i NTE Elektro Verdal er både norgesmester og bronsevinner i elektriker-VM. Til høsten er det Yrkes-EM 
Evaluerer VM

– Har du startet forberedelsene til EM i Gdansk i september?  

– Jeg er i gang med å evaluere oppgaven fra VM. Her er oppgavekonseptet det samme. Jeg ser på hva jeg gjorde feil, og hva som kunne vært gjort bedre. Den oppgaven var en god trening i seg selv.  

– Vurderer du videreutdanning? 

– Det har jeg lyst til, gjerne som elektroingeniør. Først kommer EM. Deretter er jeg innkalt til førstegangstjeneste. Derfor har jeg litt tid til å tenke gjennom planene.  

Vehus Skjerve er takknemlig for mulighetene arbeidsgiveren har åpnet for.  

– NTE Elektro er en veldig god ­lærebedrift. Opplæringen og oppfølgingen både gjennom læretiden og etterpå, har vært veldig bra. Slik var det også i forberedelsene til mesterskapene. Det var heller ikke noe problem å sette av tid til trening, og ta kurs på områder jeg manglet kunnskap. NTE Elektro er en veldig forståelsesfull arbeidsgiver.  

– På min avdeling har vi en egen kontrakt som skal sikre at lærlingene får opplæringen og praksisen de skal ha. Jeg er også veldig fornøyd med profesjonaliteten til opplæringskontoret.  

Må få prøve faget

– Hva kan gjøres for å få flere til å velge elektrofag?  

– Folk må få arbeide med det de trives med, få god informasjon, og gjøre seg kjent med faget. Her er kontakt og samarbeid mellom ungdomsskoler, videregående skoler og selskaper viktig.  

– Elevene må få møte arbeidslivet, og prøve seg litt i en jobb. Det er ikke nok å lese omtaler på nettet. Yrket blir nødvendigvis ikke slik som det er beskrevet der for den enkelte.  

– Selv hadde jeg utplassering hos NTE Elektro Verdal før jeg søkte om læreplass der. Da fikk jeg et innblikk i arbeidslivet og yrket. Samtidig ble selskapet kjent med meg, og hva jeg sto for. Utplasseringsordningen er vinn-vinn. 

Har alltid lærlinger

Daglig leder Svein Erik Svarte i NTE Elektro fastslår at egenproduksjon av montører er et konkurransefortrinn.  

– Derfor har vi alltid et stort antall lærlinger. Dette prøver vi også å få til i dårlige år. Samtidig ønsker vi å skape forutsigbarhet for skolene rundt oss. 

– For tiden har vi 44 lærlinger. I fjor tok vi inn 16. Stadig flere tar videreutdanning etter bestått fagbrev. Derfor må vi generelt ha et høyt antall. 

Det nordtrønderske selskapet med 230 ansatte tar inn lærlinger i samarbeid med EFONT, Elektrofagenes opplæringskontor Nord i Trøndelag.  

Svarte forteller at de også har noen lærlinger som får teoriundervisning i eget nærområde.  

– Trøndelag er et stort geografisk område. Derfor er virksomheten delt i markedsområder, med en lærlingansvarlig på hvert sted. 

– Det er viktig for oss å bidra til at EFONT fungerer optimalt. Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet. 

– Det er spesielt viktig at opplæringskontoret deltar i oppfølgingssamtalene med lærlingene. Dette er nødvendig for å sikre at de blir fulgt opp slik de skal. I en travel jobbhverdag kan samtalene bli forstyrret av stresset rundt.  

Utplasseringsordning viktig

– Hvordan er rekrutteringsgrunnlaget? Samarbeider dere med ungdomsskolene for å styrke dette?  

– Vanligvis tar opplæringskontoret seg av kontakten med ungdomsskolene. Vi har ikke tid til å følge opp dette. De videregående skolene samarbeider vi direkte og godt med. Vi besøker dem, og tar imot utplasseringselever. Inntaket av lærlinger er i hovedsak basert på utplasseringen. I denne prosessen blir vi kjent med hverandre, og bygger tillit.  

Fire kvinnelige lærlinger

– For tiden har vi fire kvinnelige lærlinger. Vi prioriterer å få inn flere. Samtidig som vi har en diskusjon på konsernnivå om kvinneandelen, må vi være realistiske med tanke på at rekrutteringsgrunnlaget er tynt. I perioder har vi også vært med på rekrutteringstiltak. Dette er et arbeid som først og fremst må gjøres mot ungdomsskolene. 

– Hvordan ser dere på læreplanene og generelt rammebetingelsene for lærebedrifter? 

– Det ser ut til at forutsetningene ligger godt til rette for å ta inn flere lærlinger. 

Les mer om følgende emner: