Universitet satser på fornybar energi

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Universitet satser på fornybar energi

14 000 m2 med solcellepaneler kombinert med energilagring gjør at universitetet i Lille i Frankrike kan driftes på fornybar energi.

I løpet av 2035 skal universitetet i Lille i Frankrike kun bruke fornybare energikilder

I løpet av 2035 skal det kun bruke fornybare energikilder. De siste åtte årene har universitetet hatt et bærekraftprogram. Blant annet er campus renovert for å redusere karbonavtrykket. 

– Grønn energiproduksjon og smartere energistyring er en økende trend i norske næringsbygg og offentlige institusjoner, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norden. 

– Vi arbeider med å utvikle løsninger som bidrar til at byggeiere kan ta del i det grønne skiftet. Fleksibel teknologi som kombinerer fornybar produksjon med lagring og intelligent styring av energi er avgjørende for å redusere utslipp, og nå målet om å skape et lavutslippssamfunn i Norge. 

Samhandler med det lokale strømnettet

– På universitetet i Lille vil bygningen Rizomm nå målsettingen om kun å bruke fornybar energi i år. 1 200 m2 med solcellepaneler produserer nok til å drifte bygget og seks ladestasjoner for elbiler. Overskuddsenergien lagres på 25 intelligente batteriløsninger av typen Eaton xStorage, med kapasitet på 25 kWh hver. Gjennom vinteren og våren har universitetet spart 174 kg Co2. 

– Byggeiere kan administrere energisystemet i bygninger som et strømnett, og gjøre de til energisentraler som styrer eksisterende elektrisk infrastruktur og planlegge for fremtidige energibehov. 

Forskere og doktorgradsstudenter arbeider med å finne nye måter å effektivisere energiforbruket til universitetet. Dette gjelder blant annet å utvikle en algoritme som forstår mønstre i tilbud og etterspørsel, og øke produksjonen fra solcellepanelene. 

Les mer om følgende emner: