Unngå lysforurensing

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Unngå lysforurensing

Lyskultur har laget et faktaark, som både skal bidra til god belysning og redusere lysforurensingen.

Lyskultur har laget et faktaark som beskriver hvordan lysforurensing kan unngås

Sistnevnte kan oppstå som blending, lys på uønskede steder og overflødig lys som skaper visuelle barrierer og begrensede muligheter for å se nattehimmelen.

Utendørsbelysningen skal gjøre uteområdene synlige, og tilrettelegge for trygg ferdsel i mørket. Lyssetting som dessuten fremhever attraktive elementer i bymiljøer oppfordrer til bruk og interaksjon med urbane områder på ulike tider av døgnet. For å få til dette på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte må kunnskap og faglig ekspertise tidlig inn i prosjektet. 

Det første som må kartlegges er behovene og nytteverdien til belysningen i alle deler av anlegget. Lavest mulig akseptable lysnivåer bør avklares. 

Faktaarket fremhever at fargetemperaturer i den varmere enden av skalaen spres mindre i atmosfæren. Dette lyset er ofte også mindre skadelig for dyr og insekter enn kaldt eller blått lys. Derfor er varmere lys foretrukket. Samtidig er det viktig å velge riktige armaturer og installere disse tett på områdene og objektene som skal lyses opp. 

Lysplaner

Lysstyring og sensorer, eksempelvis timere eller bevegelsesdetektorer, er generelt svært nyttige for å sikre at lyset er tilgjengelig når det er nødvendig, dempet når det er mulig og avslått når det ikke trengs. 

Lyskutur peker på at overordnede lysplaner som definerer lysretninger og -nivåer er en god strategi for å få skape god belysning som tar vare på miljøet. 

Les mer om følgende emner: