UPS balanserer kraftnettet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

UPS balanserer kraftnettet

Internettleverandøren Bahnhof har installert UPS-er som fungerer som en energireserve for Svenske Kraftnät. De er først i landet med denne løsningen.

Bilde av serverpark

Fredrik Aandal, produktsjef for UPS-systemer i Eaton Norge, tror UPS-anlegg i stadig større grad vil samspille med kraftnettet

– Da vi investerte i løsninger for å sikre egen drift valgte vi utstyr som også kan heve kvaliteten på kraftnettet og gi en ny inntektskilde, sier Mikael Wallén, Head of Data Center Infrastructure i Bahnhof.

– Vi valgte UPS-systemet Eaton Power Xpert 9395P til serveranlegget Thule i Stockholm. Systemet fungerer som en FFR-reserve (Fast frequency reserve) som aktiviseres raskt for å hindre frekvensfall på mindre enn 49 Hz ved store feil i kraftsystemet.

Bahnhof får økonomisk kompensasjon for overskuddsenergi fra Svenske Kraftnät, og muligheten til å bruke energien som strømreserve. 

Fredrik Aandal, produktsjef for UPS-systemer i Eaton Norge, tror slike anlegg også vil samspille med kraftnettet i Norge. 

– En UPS skal sikre at kritiske apparater og infrastruktur får strøm ved strømavbrudd. Slike enheter er mye brukt i datasentre, der tilgangen til strøm er kritisk.

– Behovet for hurtig frekvensregulering i kraftnettet øker fordi det blir mer bruk av fornybar energi, der det er store sesongvariasjoner i produksjonen. Samtidig gjør energiutveksling med omverdenen kraftnettet mer uforutsigbar. UPS-er kan bidra til å løse denne utfordringen ved å raskt sende store mengder energi ut på nettet. Det gjør kraftnettet mer robust, samtidig som eierne av UPS-anlegget blir kompensert for å stille strøm til disposisjon, slik som med Bahnhof.

Les mer om følgende emner: