Usikkerhet og nedgang i boligmarkedet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Usikkerhet og nedgang i boligmarkedet

Igangsettingen av nye boliger i juni 2022 var 38 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

Ifølge Boligprodusentene har det ikke vært færre igangsettelser eller salg av nye boliger siden finanskrisen i 2008 Foto: Laila Sandvold Macdonald

På samme måte ble det solgt 29 prosent færre slike boliger i andre kvartal 2022 enn året før. Ifølge Boligprodusentene er det ikke målt lavere tall siden finanskrisen i 2008.

– Dette salget har falt siden juli 2021. Vi frykter at det vil fortsette å holde seg lavt i 2022. De langsiktige konsekvensene kan bli alvorlige, sier adm. direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene.

Samtidig som igangsetting og salg går ned, er boligbehovet oppjustert med mer enn 3 000 til 28 834 boliger i året.

Salget av fritidsboliger i første halvår 2022 var 57 prosent lavere enn samme periode i 2021. Tilsvarende tall for siste tolvmånedersperiode er 48 prosent.

Bremsen i boligmarkedet stemmer med signalene som kom med tallene for første kvartal 2022. Konsekvenser av krigen i Ukraina, og sterk prisvekst på og uforutsigbarhet på levering av byggevarer skaper stor usikkerhet i entreprenørmarkedet.

I april i år skrev dn.no om utbyggere som solgte leiligheter med krigsforbehold.  

Les mer om følgende emner: