Utdanner havvindeksperter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utdanner havvindeksperter 

– Å realisere Norges neste industrieventyr krever spisskompetanse på havvind. Her er det ikke et fullverdig studietilbud. Derfor har vi sammen med Skeiegruppen og Universitetet i Agder etablert landets første spesial¬utdanning på dette området. I tillegg til å skape arbeidsplasser vil havvind endre energisystemet de neste tiårene, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi.

Å Energi, Skeiegruppen og Universitetet i Agder satser 30 millioner kroner på å utdanne havvindeksperter

I første omgang satser partene 25-30 millioner kroner. Utdanningen omfatter blant annet masterprogrammer i offshore-energi og havvindspesialisering, etter- og videreutdanningskurs, forsknings- og utviklingsprosjekter, doktorgradsstipendiater, etablering av møteplasser for kunnskapsutvikling og utveksling med andre utdanningsinstitusjoner og selskaper. Går alt som planlagt starter utdanningen høsten 2024. 

Les mer om følgende emner: