Utsetter beslutning om å bygge ny lufthavn

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utsetter beslutning om å bygge ny lufthavn

Avinor har utsatt utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Det betyr at den kan stå ferdig i siste halvdel av 2029.

Den nye lufthavnen i Bodø har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner

Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner.

– Etter snart to år med pandemi er vi i en alvorlig økonomisk situasjon. Det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å ta risikoen det innebærer å ta en beslutning om å gjennomføre prosjektet, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.  

– Opprinnelig ble bidraget til Avinor beregnet til 1,8 milliarder kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 betyr at bidraget fra selskapet er økt til 2,2 milliarder kroner. Vi må dessuten dekke standard prosjektrisiko på inntil 1 milliard kroner. Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for selskapet i forhold til den opprinnelige forutsetningen, sier Foss.

– De neste årene har vi en rekke prosjekter det er nødvendig å gjennomføre. Vi trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Egenkapitalandelen er lavere enn forutsatt i vedtektene.

– Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av størrelsen på prosjektet, ansvaret vi har for luftfarten i Norge og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet er i. Med noe redusert fremdrift vil prosjektet gå gjennom året.

Les mer om følgende emner: