Utsetter innføringen av ny nettleiemodell

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utsetter innføringen av ny nettleiemodell

I dag ble det klart at Regjeringen og SV går inn for å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen.

- Nettselskapene bør innrette seg etter Stortingets krav om utsettelse av den nye nettleien, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo

– Dette er klokt. Modellen er uforutsigbar, uforståelig og vil ikke bidra til økt nettutnyttelse og reduserte nettinvesteringer. Dessuten gir den langt mindre motivasjon til energisparing og installasjon av solceller, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

I høst har Nelfo arbeidet for å få en utsettelse av de nye nettleieordning, som er planlagt å tre i kraft fra nyttår.Bakgrunnen for ny nettleie er et forskriftsvedtak Olje- og energidepartementet (OED) vedtok tidligere i år.
I desember sendte nettselskapene informasjon om den nye nettleien.
Dette reagerte forbrukerinteresser, miljøorganisasjoner og en rekke bransjeinteressenter sterkt på. Også Nelfo er kritisk til den nye ordningen.

– Nettselskapenes tolkning av det nye regelverket har resultert i en modell der den månedlige nettleie skal beregnes på bakgrunn at det maksimale forbruket i en enkelttime, forklarer Strandskog.

Modellen skal altså motivere forbrukerne til ikke å bruke flere husholdningsapparater samtidig. Nelfo har regnet på konsekvensene av den nye modellen. Dette viser at forskjeller i husholdningens bruksmønster gjør at de jevner ut hverandres forbruk, som holder den samlede nettbelastningen lav.

– Modellen, som plager nettkundene unødig, vil ikke fungere i praksis. Utsettelsen gir muligheter til å gjøre nødvendige forenklinger og forbedringer, sier Strandskog.

Energi Norge, som representerer mange nettselskap, har uttalt at det ikke er mulig å utsette den nye nettleieordningen. Dette bryter med Lars Haltbrekkens (SV) krystallklare advarsel på dagens pressekonferanse på Stortinget.

– Nettselskaper som vil prøve å innføre ordningen i ly av eksisterende forskrift, tror jeg vil pådra seg et betydelig omdømmeproblem. Vi skal forfølge denne saken og stille spørsmålstegn ved lovligheten til å gjøre det, sa Haltbrekken.

Også Strandskog mener nettselskapene bør innrette seg etter Stortingets krav om utsettelse.

– Vi oppfatter dette som et arrogant og udemokratisk utspill fra energibransjen. Den nye nettleien skulle ikke komme før på fakturaen i februar. Derfor er det mulig å reversere en endring som uansett ikke skjer før om seks uker.

Les mer om følgende emner: