Utvider renseanlegg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvider renseanlegg

Norconsult skal utarbeide reguleringsplan og prosjektere utbyggingen av avløpsrense­anlegget til Sarpsborg kommune på Alvim.

Ifølge Norconsult skal Alvim renseanlegg bli en høyteknologisk "ressursfabrikk" Illustrasjon: Norconsult

Med sirkulærøkonomi, redusert klimagass­utslipp, energieffektivitet og ressursgjenvinning er det lagt stor vekt på bærekraft. 

– Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som oppfyller eksisterende og fremtidige rensekrav, sier prosjektleder Lars Magnussen i Norconsult.  

– I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet.  

– Avløpsvannet skal være utgangspunkt for gjenvinning av blant annet fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme og produksjon av elektrisitet.  

– Oppgraderingen av transportsystemene for avløp, med nye ledninger og ombygde pumpesystemer, vil gi mindre utslipp av avløpsvann i overløp til lokale vassdrag. Det vil også skape mer energieffektive løsninger, som vil gi bedre vannkvalitet i lokale vannforekomster og mindre klimaavtrykk. 

Les mer om følgende emner: