Utvidet elbilkrav for det offentlige

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvidet elbilkrav for det offentlige

Offentlige virksomheter må velge elbil når de kjøper biler.

Fra nyttår må det offentlige trolig velge elmodeller når de skal kjøpe tunge varebiler Foto: Laila Sandvold Macdonald

Fra nyttår vil kravet trolig også gjelde for tyngre varebiler, skriver elbil.no. 

De nye reglene er utarbeidet av Statens vegvesen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Miljødirektoratet. Regelverket, som ble sendt på høring i november, er planlagt innført 1. januar 2023. 

Myndighetene foreslår blant annet at det offentlige skal oppfylle nullutslippskrav ved kjøp av varebil på mer enn 1 750 kg, tilsvarende kravet til personbil og lette varebiler. Unntaket er kjøretøy produsert eller konstruert for bruk på blant annet bygge- og anleggsplasser, steinbrudd, havneanlegg, flyplasser, i forsvaret, brannvesenet og politiet. I tilfeller der det ikke er nok ladeinfrastruktur, er det også foreslått unntak. 

De tre etatene har beregnet at for gjennomsnittsbrukeren av en tung varebil vil det lønne seg med elvarebil, sammenlignet med å kjøpe en dieselvarebil. 

Les mer om følgende emner: