Utvikler fremtidens nullutslippsamfunn

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvikler fremtidens nullutslippsamfunn

Asplan Viak skal lede et treårig prosjekt, som skal tilrettelegge for bedre planlegging og realisering av lavutslippssamfunnet.

Asplan Viak leder et prosjekt som skal utvikle fremtidenes nullutslippssamfunn Foto: Åse Holte

Målsettingen er å utvikle en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk, verktøy og forretningsmodeller for planlegging og design av byer og områder med minimalt klimagass­utslipp i et livsløpsperspektiv. Prosjektet skal se på løsninger som gjelder bygg og materialbruk, mobilitet, infrastruktur og energiforsyning.  

Med på prosjektet er også Kaldnes AS, Trønderenergi, Statskraft varme, Tensio, Bodø Energi, Energima, Optiview, Sintef/ZEN, Trondheim Kommune, Bodø Kommune og Melhus Kommune. 

– Prosjektet vil gi betydelig verdiskaping for bedrifter, samtidig som det har en samfunnsøkonomisk nytteverdi. Det vil også være et viktig bidrag til regjeringens klimaplan og ambisjonene om en mer bærekraftig samfunnsutvikling, sier adm. direktør Elisabeth Tørstad i Asplan Viak. 

Les mer om følgende emner: