Utvikler helserobot, møte­hologrammer og eldreboliger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvikler helserobot, møte­hologrammer og eldreboliger

PPM Robotics, Selmer Eiendom og Cohere XR får henholdsvis 500 000, 550 000 og 231 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) for å utvikle en sykehjemsrobot, eldreboliger og møtehalogrammer for å gjøre folk mer kreative på hjemmekontoret.

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

ROBOT PÅ SYKEHJEMMET. PPM Robotics skal bruke designmetodikk for å utvikle en psykososial robot Foto: PPM Robotics

Psykososial helserobot

Flere eldre og mangel på arbeidskraft setter press på helse- og omsorgssektoren. Selv om det lenge har vært snakk om robotenes inntog på sykehjemmene, har teknologien ikke vært god nok. 

Her vil PPM Robotics utvikle en ny type servicerobot for sykehjem. Med hjelp av kunstige psykososiale evner og kroppsspråk skal roboten ”ZatSuYo” tilpasse seg adferden etter personligheten og demensgraden til pasientene. På denne måten skal den både aktivere og samarbeide med disse. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med designbyrået Inventas. 

– Vi tror det kan gi mulige svar på vanskelige spørsmål om innføring av slik teknologi i helsesektoren. Serviceroboten kan bli et forbildeprosjekt for hele bransjen, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i DOGA.  

– Søknadene vi har fått viser at helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører. Med en stadig eldre befolkning må oppgavene i helsesektor løses på en bedre måte. 

Eldreboliger

På Skøyen i Oslo planlegger Selmer Eiendom å bygge multigenerasjonsboliger, slik at eldre kan bo lenger hjemme. Dette er svært aktuelt med tanke på at Statistisk sentralbyrå anslår at frem mot 2040 vil antall 85-åringer i Norge være doblet.  

Sammen med designbyrået Stryde skal Selmer Eiendom skape boliger, som kobler sammen naboskap, nærmiljø og tjenestetilbud.  

Virtuell kreativitet

Økt bruk av hjemmekontor gjennom koronapandemien har vist at det er vanskelig å ha kreative møter og idémyldring foran en dataskjerm.  

Med en VR-applikasjon (virtuell virkelighet) skal Cohere XR forbedre kreativiteten. Sammen med designstudioet Umble skal de kartlegge hvordan folk bruker digitale verktøy for å samarbeide og kommunisere på tvers av organisasjonen. Målsettingen er å finne ut hvordan VR-teknologi kan skape kreativt samarbeid. 

Også Jotun, Posten, Sbanken, Schibsted og Trønderenergi er med på prosjektet.

Les mer om følgende emner: