Utvikler lokalmiljø på Fornebu  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvikler lokalmiljø på Fornebu  

Obos skal utvikle Oksenøya bruk på Fornebu, som består av flere verne¬verdige bygninger, til et moderne lokalmiljø.

Slik kan deler av bebyggelsen på Oksenøya bruk bli Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter

I planforslaget, som er sendt til Bærum kommune, er det lagt opp til rundt 230 småhus og leiligheter på den 63 mål store tomten. Går alt som planlagt kan de første boligene bli lagt ut for salg mot slutten av neste år. Byggingen kan tidligst komme i gang i 2025, slik at de første beboerne trolig kan flytte inn i 2027.  

Det skal også bygges rundt 50 senior­leiligheter i Norske Skog sitt nedlagte hovedkontor. Planen er å gjøre den tidligere kantinen i bygget om til storstue for nabolaget. Det skal også legges til rette for videreføring og nyetablering av småskala næringsvirksomhet, som kafé, galleri og nisjebutikker.  

– Dette er et prosjekt med boliger for folk i alle livsfaser. Vi skal bygge nytt med vekt på arkitektonisk kvalitet og samtidig ta vare på det gamle, sier utviklingsdirektør Tor Evert Lindland i Obos Fornebu.  

Les mer om følgende emner: