Utvikler Norges første flytende havvindprosjekt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Utvikler Norges første flytende havvindprosjekt

– Sammen med Corio satser vi på det flytende havvindprosjektet Nordvegen Vind på Utsira Nord, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi.   

Vindressursene på Utsira Nord er blant noen av de beste i verden Foto: Økland Foto

– Det skal bidra til å sette standarden for dette området i Norge, og utviklingen av den norske havvindindustrien. Vi skal kombinere ledende internasjonal havvinderfaring med regional tilstedeværelse og høy kompetanse på energimarkedene, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi.   

– I tillegg til å bidra til økt fornybar kraftproduksjon, er havvind en stor mulighet for Norge til å skape nye arbeidsplasser, eksportmuligheter, industriutvikling, lokale ringvirkninger og økt aktivitet i leverandørindustrien. 

– Innen 2050 anslår det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) at flytende vindparker kan dekke 5-15 prosent av den globale installerte kapasiteten for havvind. 

– Nordvegen Vind har også vært med på et forskningsprosjekt som gir et bedre kunnskapsgrunnlag for videre konsekvensutredning for havvind på Utsira Nord. 

Les mer om følgende emner: