Vær forberedt på klemulykker

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vær forberedt på klemulykker

2022 har startet med to tragiske arbeidsulykker med dødelig utfall.

Å ha oppmerksomhet på HMS på arbeidsplassen er helt nødvendig for å unngå ulykker og dødsfall i arbeidslivet

En mann i 20-årene døde etter at han kom i klem mellom båt og kai på Frøya i Trøndelag. I Bodø omkom en mann i 40-årene etter en klemulykke i forbindelse med service på en hjullaster.

– I arbeidsmiljøer der det er bevegelige gjenstander og maskiner med bevegelige deler, er det potensiell fare for klemulykker. Mange skader kan unngås ved å gjøre en sikker risikoanalyse som sørger for at arbeidet skjer i henhold til prosedyren, sier HMS-ekspert Jan Asle Espeland i Skydda Norge.

I 2020 ble det rapportert 20 080 arbeidsulykker til NAV. Av disse var 1 215 klemskader. Det er industri og bygge- og anleggsvirksomhet som er mest utsatt for sistnevnte.

– Fellesnevneren for ulykkene er ofte mangelfull bruk av verneutstyr, eller at maskiner som brukes ikke er sikre nok. Klemulykker fører til store, innvendige skader på kroppen. De er også svært smertefulle, sier Espeland.

– Skjer det en arbeidsulykke, stor eller liten, har tiden alt å si. Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og forstår. Dette kan være forskjell på liv og død.

Må tilrettelegge

Asle Haaland, HMS-verneingeniør i bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS sier at planlegging, involvering og tid er spesielt viktig for å skape en trygg arbeidsplass.

– Mange gjør sikkerhetsanalyser fordi det kreves. Her blir det dessverre gjort mye dårlig arbeid. Det er heller ikke sikkert at rutinene som ble laget for lenge siden, passer inn i dagens arbeidssituasjon og omgivelser.

– Selskapene skal tilrettelegge for at de ansatte kan arbeide på en måte som ikke skaper risiko for andre. Under sammenfallende aktiviteter, der ulike fagfolk arbeider i samme område, må alle alltid være flinke til å samordne og informere hverandre.

– Det er også viktig å ta hensyn til lokale forhold som vær og vind. Eksempelvis er dårlig vær med mye vind og heising av store elementer en dårlig kombinasjon. Samtidig er det viktig å sørge for å ha fluktmuligheter og «ha ryggen fri» i arbeid med gjenstander som kan velte.

Les mer om følgende emner: