Vær påkoblet når arbeidsdagen begynner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vær påkoblet når arbeidsdagen begynner 

– Det er flere medlemmer som kontakter oss med spørsmål om kokainbruk hos ansatte. For menn i aldersgruppen 20-40 år er bruken av stoffet doblet fra tre til seks prosent. Med tanke på at det er mange i denne gruppen som arbeider i elektrobransjen, gjør Akan kompetansesenter sin stand på Eliaden 2024 ekstra aktuell. Et besøk kan være nyttig, sier Eirik Remo, fagsjef HMS i NHO Elektro.

Rådgiverne Stian Fjerdingen, Ida Eimid Børslien og kommunikasjonsrådgiver Vilde Fagerland i Akan kompetansesenter er klare til å gi gode råd på Eliaden 2024

– Her får de besøkende også muligheten til å teste seg selv, med å utføre enkle el-oppgaver med promillebriller. Dette er en morsom øvelse, som både skaper latter og bevissthet om betydningen av å være påkoblet når jobben skal gjøres. 

Promillebrilletesten på Akan-standen i 2022 bidro både til latter, og nyttig refleksjon om betydningen av å være påkoblet når jobben skal gjøres. De som besøker standen i år får muligheten til å prøve

Lederansvar

– Med tanke på at narkotika er nært knyttet til risikofylt alkoholbruk, kan det være smart å ta en prat om hvordan vi ønsker å ha det på jobben. Selv om det er vanskelig, må ledere tørre å snakke om dette. De er ansvarlige for å håndtere uønskede hendelser og adressere tematikken for både å skape et godt arbeidsmiljø, og ivareta sikkerhet og produktivitet. 

Rådgiver Stian Fjerdingen i Akan kompetansesenter opplyser at de med veiledning, kurs og verktøy bistår norsk arbeidsliv med å forebygge misbruk, og ivareta ansatte som kan ha et rus- eller avhengighetsproblem.  

– Årlig kontakter flere hundre ledere oss for å få veiledning for å gjennomføre en bekymringssamtale. 

En investering å forebygge

At risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte, er et av funnene i en undersøkelse Helsedirektoratet nylig har gjennomført for Akan. Dette er et viktig argument for at selskaper bør ha en bevissthet til egen alkoholkultur i sosiale situasjoner. En forebyggende innsats her kan gi flere gevinster, og bidra til en inkluderende og trygg kultur på arbeidsplassen. 

Kravet til nøyaktighet og konsentrasjon er høyt i elektrobransjen. Påvirkning og ettervirkning av rusmiddelbruk kan føre til farlige situasjoner. På sikt kan også hendelser der ansatte har vært påvirket, føre til mangel på god arbeidskraft og innvirke på omdømmet til selskapet. 

Må samarbeide

Remo fremhever at samarbeid er viktig for å lykkes i det forebyggende arbeidet.  

– Akan er en nyttig ressurs, som bidrar til økt bevissthet om rusmiddelbruk i arbeidslivet, og hvordan håndtere hendelser og ivareta de ansatte. Ta en tur innom standen på Eliaden for å få mer kunnskap, gode råd og tips. 

Les mer om følgende emner: