Vannkraft avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vannkraft avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet

En ny rapport fra det internasjonale energibyrået IEA, der Sintef har bidratt, er krystallklar på at vannkraft er avgjørende for å lykkes med å øke fornybar kraftproduksjon og integrere vind- og solkraft i energimiksen.

Nedre Leirfoss kraftverk

En IEA-rapport fastslår at vannkraft er avgjørende å øke fornybar kraftproduksjon og integrere vind- og solkraft i energimiksen. Bildet er fra Nedre Leirfoss kraftverk i Nidelva i Trondheim Foto: Sintef

– At det er første gang IEA lager en slik rapport viser hvor viktig vannkraft er i ferd med å bli for overgangen til fornybare energisystemer, sier seniorforsker Atle Harby i Sintef Energi.

– Fleksibiliteten til vannkraften er nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten og kvaliteten i strømnettet. IEA-rapporten viser at vannkraft kan bidra med slik fleksibilitet, balansering, utjevning og lagring på både korte og lange tidshorisonter.

IEA trekker frem at mange vannkraftanlegg er gamle. Her er det behov for modernisering. Å bygge ny vannkraft krever store investeringer, samtidig som markedsmekanismene ikke alltid er gode nok for dette.

– Vårt bidrag til rapporten kommer i stor grad gjennom IEA Hydro, sier Harby, som har ledet prosjektet «Verdien av vannkraft».

– Her har vi laget to såkalte White Papers som har vært viktig underlag for IEA-rapporten.

– Myndighetene bør utvikle markedsløsninger som gir riktigere insentiver til investering i utslippsfri lagring og fleksibilitet for alle tidshorisonter. Dette vil sikre en robust kraftforsyning i overgangen til fornybarsamfunnet.

Mange av løsningene finnes

– For å finne gode markedsløsninger, og forstå hvordan det økte behovet for fleksibilitet påvirker driften av vannkraftverkene, er det behov for ny forskning.

– Det er også utfordringer til lokale miljø- og samfunnsvirkninger av utbygging og oppgradering av vannkraft. Her finnes det gode løsninger. Dessuten er det utviklet bærekraftige systemer i Norge gjennom miljødesign fra forskningssenteret CEDREN, i EU-prosjekter og internasjonale retningslinjer som «Hydropower Sustainanbility Guidelines».

Les mer om følgende emner: