Vei-elektrokontrakter på 613 millioner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Vei-elektrokontrakter på 613 millioner

– Vi har inngått fem femårige veg-elektrokontakter på til sammen 613 millioner kroner for blant annet drift og vedlikehold av veglys i tunneler, værstasjoner, tellepunkt, kameraer, skilter og signalanlegg i Sør-Norge, Østlandet og Finnmark, sier avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase i Statens vegvesen.

Veg-elektrokontrakter på 613 millioner kroner skal sikre god trafikkflyt på riksvegene i Sør-Norge, Østlandet og Finnmark Foto: Karl Johansen/Statens vegvesen

– Sammen med entreprenørene skal vi arbeide mer med forbrukeranalyser, optimalisering av anleggene og gjøre kost-nytte-analyser ved utskifting av utstyr. Eksempelvis med å bytte gammel belysning med LED skal vi redusere strømforbruket.   

Les mer om følgende emner: