Veileder for landstrøm

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Veileder for landstrøm

– Elektrifiseringen av skipsfarten i Norge gjør at teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen

Foto: AdobeStock

Det finnes ingen spesifikke standarder for landstrømanlegg. Derfor har vi laget veilederen «NEK Veileder 80-1:2021 – Om standarder for landstrøminstallasjoner». Den beskriver tilfredsstillende løsninger og kravene som bør stilles til slike installasjoner på skip og i land, sier Arild Røed, maritim fagsjef i NEK og leder av Landstrømsforum. 

– Veilederen blir revidert etter hvert som standarder blir aktuelle. 

Les mer om følgende emner: