Veiviser for strømstøtteordningen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Veiviser for strømstøtteordningen

– Vi har utviklet en veiviser, der selskaper enkelt kan finne ut om de kan få strømstøtte fra energitilskuddsordningen. Målsettingen er å motivere så mange som mulig til å gjennomføre energisparetiltak, sier regionsdirektør Espen Thorgersen i GK.

GK har utviklet en veiviser, der selskaper kan sjekke om de kan få strømstøtte fra energitilskuddsordningen Foto: GK Gruppen

– 22. november i år ble forskriften om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet innført. Det betyr at «særlig utsatte bedrifter» kan søke om støtte til høye strømutgifter. Hvor i landet selskapet holder til, hvor stor andel av omsetningen som går med til strømregninger, eller om det blir utbetalt utbytte er noen av faktorene som spiller inn. Veilederen gir en indikasjon på om virksomheten oppfyller vilkårene for å få strømstøtte.

– Med en energikartlegging kan bedrifter få dekket inntil 25 prosent av strømregningen over 70 øre/kWh. Blir det i tillegg gjennomført energibesparende tiltak, økes støtten til inntil 45 prosent. Regjeringen burde tenkt mer langsiktig, og kommet med en støtteordning som motiverte enda flere til å investere i energieffektive løsninger.

Høyere strømpris

– Alt tyder på at energiprisene vil stabilisere seg på et høyere nivå enn vanlig i Norge. Energibehovet vil fortsette å øke, samtidig som det er mye å hente på energieffektivisering. Ifølge en rapport Multiconsult har laget på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat, er potensialet for energieffektivisering i næringsbygg anslått til rundt 9 TWh, som er like mye som 25 prosent av dagens totale energiforbruk i norske næringsbygg. Dette potensialet har en kostnad på mindre én krone per kWh. Energieffektivisering både nytter og er lønnsomt for sluttbrukerne.

Rask avkastning

Enten selskaper kvalifiserer til strømstøtte fra energitilskuddsordningen eller ikke, sier salg- og markedsleder Fredrik Blomstereng i GK at energibesparende tiltak aldri har vært en viktigere og mer lønnsom investering enn akkurat nå.

– Vi håper så mange som mulig ser nytten av å redusere energiforbruket i sine bygg både for å spare kostnader og redusere utslipp.

Les mer om følgende emner: