Verdens første autonome containerskip

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Verdens første autonome containerskip

Yara Birkeland, som er verdens første elektriske selvkjørende containerskip, la sin første tur til Oslo havn der det koblet det seg til landstrøm.

Verdens første autonome containerskip, Yara Birkeland, koblet til landstrømanlegg i Oslo havn Foto: Siv Ellen Omland

Det utslippsfrie fartøyet skal frakte mineralgjødsel fra Yara-fabrikken i Porsgrunn til Brevik. Enova har bevilget inntil 133,5 millioner kroner til byggingen av skipet. 

– Jeg er stolt over at Yara Birkeland la sin første tur til oss. Vi ønsker flere utslippsfrie skip. Dette krever god utbygd ladeinfrastruktur i havnene. Maritim næring og havnene er avhengige av hverandre for å gå over til mer grønn skipsfart. Sammen må vi også vurdere mulighetene for andre utslippsvennlige energiløsninger, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn. 

Statsminister Jonas Gahr Støre var imponert over fartøyet han ønsket velkommen til Oslo havn. 

– Jeg er stolt over både aktørene som har spilt på lag og det offentlige virkemiddelapparatet. Med dette skipet blir veitrafikken- og luftforurensingen redusert, samtidig som gods flyttes fra vei til sjø. Regjeringen skal være fremoverlent for at havnasjonen Norge skal være i front på å utvikle ny teknologi. Målsettingen er null utslipp. 

Erstatter lastebiler 

Yara Birkeland skal erstatte 40 000 turer med dieseldrevne lastebiler i året. Skipet, som settes i trafikk i år, starter på en toårs uttesting mot autonomi for å bli selvkjørende og sertifisert som et autonomt helelektrisk containerfartøy. 

Det er Kongsberg gruppen som har utviklet og levert løsningene som er installert på Yara Birkeland. 

Les mer om følgende emner: