Verdens største hydrogenproduksjonsanlegg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Verdens største hydrogenproduksjonsanlegg

I Rheinland i Tyskland har REFHYNE satt i drift sitt nye anlegg for produksjon av hydrogen.

REFHYNE-anlegget i Rheinland i Tyskland

REFHYNE-anlegget i Rheinland i Tyskland skal produsere 1 300 tonn grønt hydrogen i året. I 2024 skal et anlegg med ti ganger så stor kapasitet være i drift

Kapasiteten er på 1 300 tonn i året, som tilsvarer en effekt på ti MW. Prosjektet, som består av et europeisk konsortium med Shell, ITM Power, Sintef, Sphera og Element Energy, er finansiert av EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).

Sammen med ITM Power, ITM Linde Electrolysis og andre europeiske partnere (Sintef, Element Energy, Tecnalia og Concawe) planlegger Shell å bygge enda et elektrolyseanlegg med ti ganger så stor kapasitet. Sintef skal lede dette arbeidet.

Byggingen av REFHYNE II kan starte neste år. Anlegget skal etter planen være i drift i 2024. Med en årsproduksjon på inntil 15 000 tonn blir dette det største i sitt slag i verden. Målsettingen er å produsere hydrogen til mindre enn tre euro per kilo, som er under halvparten av kostnaden for avgiftsbelagt diesel til transport.

– Dette er et stort skritt mot en karbonfri fremtid. I mer enn ti år har vi vært sterkt involvert i europeisk elektrolyseforskning. Vi er glade for å se implementering i så stor skala som i REFHYNE. Grønn omstilling var noe vi snakket om. Nå gjør vi det, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.

Les mer om følgende emner: