Viktig å forebygge lysbuer 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Viktig å forebygge lysbuer 

– Lysbuer i tavler kan få ­ødeleggende konsekvenser både for drift og mennesker. Slukkeenheter, passive reduksjonssystemer og isolerte spenningsførende deler er metoder som kan minimere risikoen for personskader og kostbar nedetid, sier Øyvind Heløy, nordisk produktsjef i Eaton.

- Lysbuer frigjør enorme mengder energi. Her kan i verste fall servicepersonell miste livet, sier Øyvind Heløy, nordisk produktsjef i Eaton

– I NEK 400:2022 er det krav om risikovurdering av lysbuefeil i tavler med merkestrøm fra 800 A, og forventet kortslutningsstrøm fra 25 kA. Risikovurderingen skal gjøres for både personbeskyttelsen og driftssikkerheten til en lavspenningavstavle. 

– Lysbuer kan eksempelvis oppstå på grunn av væskelekkasje, dyr, støv, korrosjon, andre forurensinger på kontaktflater eller statisk elektrisitet. Også mekaniske feil som slitt eller ødelagt isolasjon, løse koblingsforbindelser og slitte, ødelagte eller løse deler kan forårsake dem. Mest vanlig er menneskelige feil, som anslås å være årsaken til rundt 70 prosent av alle slike hendelser. 

– Lysbuer frigjør enorme mengder energi. Dette kan skape eksplosjoner som kan forårsake alvorlige skader og dødsfall for servicepersonell, selv om de bruker verneklær. Resultatet av ødelagte komponenter og ledninger i skapet er en lang og kostbar nedetid for virksomheten. 

– Den beste løsningen for å hindre en lysbue og øke anleggssikkerheten, er å installere et skjold som bryter lysbuen. Et aktivt lysbuefeilsystem oppdager hendelser som oppstår ved en lysbue med å overvåke indikatorene på en lysbue som er en rask strømøkning og et sterkt lysglimt.  

– Slike løsninger reagerer i løpet av noen få millisekunder, og utløser en slukkingsenhet som lager en kortslutning parallelt med feilstedet. Kortslutningen reduserer spenningen til nær null, og slukker lysbuen. Systemet slår deretter av strømmen til lavspenningstavlen med å koble ut hovedbryteren. Energien som utløses i en lysbue i en tavle uten lysbuebeskyttelse, er mer enn 200 ganger større sammenlignet med en tavle som har et lysbuesystem med en aktiv slukkeenhet. 

– For å minimere skadene av en lysbue kan det også brukes et passivt reduksjonssystem. Denne metoden inkluderer ventilering av lysbueplasma og trykk vekk fra utstyr og personell, med lysbueklaffer plassert i toppen av tavlen. 

– Å isolere spenningsførende deler, og ha barrierer mellom dem, er en annen måte å forebygge lysbuer på. Her er det viktig å være oppmerksom på at det i en lavspenningstavle kan være vanskelig å få fullstendig isolasjon. 

Les mer om følgende emner: